Privacy Policy

HET PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP VLAAMS BRABANT 2018

pdf-versie

  

 1. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN

 

 • Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP

 

De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen in de verschillende categorieën met 1+2 behaald en het minst aantal punten indien een gelijk aantal vermeldingen. Enkel de palmaressen met een volledige vermelding kunnen in aanmerking komen (de punten verdeling is als volgt: 1e plaats = 1 punt, 2e plaats = 2 punten, ….)   

  

 • Het kampioenschap GROTE  FOND OUDE DUIVEN  

zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende nationale wedvluchten : AGEN, PAU, BARCELONA, ST.VINCENT, MARSEILLE, NARBONNE en PERPIGNAN

 • Het kampioenschap FOND OUDE DUIVEN

zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de volgende wedvluchten : LIMOGES I, VALENCE, CAHORS, BRIVE, MONTELIMAR,LIMOGES II, JARNAC,  LIBOURNE EN TULLE, ANGOULEME.

 • Het kampioenschap GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN

zal betwist worden met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement per 4-tal en dit op 3 wedvluchten:  LIMOGES I, VALENCE, CAHORS, BRIVE, AGEN,  MONTELIMAR,LIMOGES II, JARNAC, ST VINCENT, LIBOURNE, MARSEILLE, NARBONNE, TULLE, ANGOULEME en PERPIGNAN.

Voor HET KAMPIOENSCHAP en ASDUIFKAMPIOENSCHAP FOND EN GROTE FOND   kan de liefhebber vrij kiezen tussen de NATIONALE & ZONALE, DE PROVINCIALE OF DE  UITSLAG BRABANTSE UNIE.  Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden  per wedstrijd.

 • Het kampioenschap GROTE HALVE FOND     

zal worden betwist met de eerste twee getekende  duiven (1+2), klassement per 4-tal,

op alle wedvluchten vanaf 460,001 TOT  LIMOGES (niet inbegrepen).

Dit kampioenschap wordt betwist in 2 aparte categorieën  zowel oude als jaarse duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 5 wedvluchten gedurende de periode van 12 mei tot en met 18 augustus 2018. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.

Voor HET KAMPIOENSCHAP  GROTE HALVE FOND, kan de liefhebber vrij kiezen tussen UITSLAGEN BEHAALD, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN VLAAMS- BRABANT en voor zover ze erkend zijn door het provinciaal comité. Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden  per wedstrijd.

 • Het kampioenschap GROTE HALVE FOND  jonge duiven     

zal worden betwist met de eerste twee getekende  duiven (1+2), klassement per 4-tal, op alle wedvluchten verder dan MONTARGIS . Dit kampioenschap geldt enkel JONGE duiven over 4 wedvluchten gedurende de periode van 14 juli tot en met 08 september 2018. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht. Door de verschuiving van de nationale vluchten telt Chateauroux van 15/09 ook mee.

 • Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND

zal worden betwist met de eerste twee getekende duiven (1+2), klassement per 3-tal,

op de wedvluchten vanaf 255,001km tot 460 km met uitzondering van de nationale GHF vluchten. Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën  zowel oude & jaarse als jonge duiven over  6 wedvluchten gedurende de periode van 5 mei tot en met  01 september   2018, met uitzondering van het weekend van Bourges II nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.

 

 • Het  kampioenschap GROTE SNELHEID        

zal worden betwist met de eerste twee getekende  duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de  wedvluchten  Noyon & Soissons & Laon. Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse als jonge duiven  over 6 wedvluchten gedurende de periode van 30 maart tot en met 26 augustus 2018.  Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 75 duiven en 7  liefhebbers per wedvlucht.

 

 • Het  kampioenschap KLEINE SNELHEID      

Zal worden betwist met de eerste twee getekende  duiven (1+2), klassement per 3-tal, op de  wedvluchten Fleurus, Quievrain & Momignies. Dit kampioenschap wordt betwist in 3 aparte categorieën zowel oude & jaarse als jonge duiven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 10 maart tot en met 26 augustus 2018.  Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.

 

 1. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF  

 

 1. Het kampioenschap AS-DUIF zal rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in alle categorieën
 2. Drie prijzen per categorie + eervolle vermelding : Oude & Jaarse & Jonge.
 • 1° KLEINE SNELHEID, de 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 3, op de wedvluchten Fleurus, Quievrain & Momignies met een minimum deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap wordt betwist met oude & jaarse en jonge duiven, gedurende de periode van 10 maart tot en met 26 augustus 2018.
 • 2° GROTE SNELHEID, de 7 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 3, op de wedvluchten Noyon & Soissons & Laon . met een deelname van 75 duiven en 7 liefhebbers per wedvlucht. Dit kampioenschap wordt betwist met oude & jaarse en jonge duiven gedurende de periode van  30 maart tot en met 26 augustus 2018.
 • 3° KLEINE HALVE FOND, de 5 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 3, op de wedvluchten vanaf 255,001km tot 460km met uitzondering van de nationale GHF vluchten met een deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal worden betwist met oude & jaarse en jonge duiven, gedurende de periode van 5 mei tot en met 01 september 2018.

 

ü 4° GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN, de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4, op alle wedvluchten vanaf 460,001km TOT  LIMOGES (niet inbegrepen) met een deelname van 100 duiven en 10 deelnemende liefhebbers per wedvluchtDit kampioenschap zal enkel worden betwist met JONGE duiven gedurende de periode van  14 juli tot en met 08 september 2018. Door de verschuiving van de nationale vluchten telt Chateauroux van 15/09 ook mee.

ü 5° GROTE HALVE FOND OUDE/JAARSE DUIVEN, de 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4, op alle wedvluchten verder dan MONTARGIS tot LIMOGES (niet inbegrepen) met een deelname van 100 duiven en 10 deelnemende liefhebbers per wedvluchtDit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude & jaarse duiven gedurende de periode van 12 mei tot en met 18 augustus 2018.

 

ü 6° FOND OUDE DUIVEN de 3 beste  uitslagen met dezelfde oude duif  klassement per 4, op de wedvluchten uit LIMOGES I, VALENCE, CAHORS, BRIVE, MONTELIMAR,LIMOGES II, JARNAC,  LIBOURNE EN TULLE, ANGOULEME.

ü 7° GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN de 3 beste uitslagen met dezelfde duif klassement per 4, op de wedvluchten uit LIMOGES I, VALENCE, CAHORS, BRIVE, AGEN,  MONTELIMAR,LIMOGES II, JARNAC, ST VINCENT, LIBOURNE, MARSEILLE, NARBONNE, TULLE, ANGOULEME en PERPIGNAN.

 

 • 8° GROTE FOND OUDE DUIVEN, de 2 beste uitslagen, met dezelfde oude duif, klassement per 4, op de internationale wedvluchten uit AGEN, PAU, BARCELONA, ST.VINCENT, MARSEILLE, NARBONNE en PERPIGNAN

 

 • 9° ALL-ROUND ASDUIF, 3 laureaten per categorie (oude/jaarse/jonge), de 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4-tal, waarvan er 3 dienen behaald te worden op de kleine/grote snelheid en/of KHF en 3 op de KHF en/of de GHF en/of Fond

 

III     ALGEMENE BESCHIKKINGEN

 

            De deelname aan de provinciale kampioenschappen is voorbehouden aan alle liefhebbers uit Vlaams Brabant die houder zijn van de K.B.D.B lidkaart 2018 en waarvan het hok gevestigd is in Vlaams-Brabant.

            De wedvluchten waarvan de lossing wegens de weersomstandigheden werden verdaagd blijven geldig.

Voor de kleine, grote snelheid en de kleine halve fond komen enkel de uitslagen in aanmerking, waarvan de duiven in hun eigen categorie vliegen en die volgens de richtlijnen van Vlaams Brabant gelost worden.

Indien geen afzonderlijke wedstrijden (oude & jaarse) ingericht worden de resultaten van de gemengde prijskampen eveneens aanvaard voor de kampioenschappen met de oude duiven (niet voor jaarlingen).

De rangschikking wordt opgesteld op basis van de som van de coëfficiënten (behaalde prijs maal honderd gedeeld door het aantal duiven.  Bij gelijkheid worden betreffende duiven gerangschikt tot op  4 cijfers na de komma.

De uitslagen van alle vermelde prijzen zullen voor nazicht worden opgevraagd voor de duiven die in de kampioenschappen worden gerangschikt. 
Prijzen waarvoor geen uitslag wordt voorgelegd, vervallen.

      De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in aanmerking genomen en alsook wedvluchten georganiseerd door organisaties die niet erkend zijn door de KBDB.

      De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie vermeld op zijn deelnemingsformulier.

IV    REGLEMENTERING

          Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.

          De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het nationaal sportreglement van toepassing is en dat de tijdspanne om een eventueel verkeerd gedrukte ring, die op de uitslag voorkomt, te laten wijzigen, deze is die vermeld staat op de betrokken uitslag.

 

V      TERMIJNEN

          Inzending van de palmaressen  ten Bondszetel van de KBDB –Gaasbeeksesteenweg 52 -   1500 Halle

          Uiterste datum : 5 oktober 2018 (poststempel). Door de verschuiving van de nationale vluchten.

          Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxi-post, e-mail, enz.

          Alle palmaressen die ten Bondszetel na die datum  toekomen zullen als laattijdig worden beschouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.

 

VI   VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN

          De voorlopige rangschikking zal verschijnen op KBDB-website.

          Per reeks worden er 5 laureaten geklasseerd

          De 3 titels van de algemene kampioenschappen zal pas gepubliceerd worden na de vermelde reclamatietijd.

          Per reeks worden er 3 asduiven geklasseerd, slechts 1 per liefhebber. De laureaten ontvangen een medaille, de overige zijn eervolle vermeldingen.

 

VII    BETWISTINGEN

De betwistingen, klachten en vragen van informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen  moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52 -  1500 Halle vóór de gepubliceerde klachtendatum.

Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxi-post, e-mail.

Alle documenten die ten Bondszetel KBDB Vlaams Brabant toekomen na de gestelde limiet zullen niet in aanmerking worden genomen.

 

IIX     GESCHILLEN

Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de kwesties van interpretatie vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de HET PROVINCIAAL COMITE VAN VLAAMS-BRABANT.

 

 

IX       PROVINCIALE KAMPIOENENDAG

Alle geklasseerde liefhebbers dienen verplicht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van de afdeling om recht te hebben op hun trofee.

Liefhebbers die zich meermaals klasseren ontvangen een trofee voor de gezamenlijke waarde.

 

 

=========

           

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter