Verslag algemene vergadering 26/11/2016 te Zandhoven

 

pdf versie

 

Verslag van de algemene provinciale vergadering te Zandhoven 26/11/2016

Aanwezig mandatarissen: Jozef Van Elsacker, Jef Oorts, Juliaan De Winter, Swa Langmans, Theo Vandevelde, Fons Bruurs en Jeroen Rommelaere

Afwezigen: /

 1. 1.Openingswoord van de voorzitter

De voorzitter, de heer Jozef Van Elsacker opent de vergadering door iedereen van harte welkom te heten in de prachtige accommodatie “De Populier” te Zandhoven.

We houden ter nagedachtenis van alle leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn een minuut stilte.

De Voorzitter overloopt het seizoen en blikt terug op de moeilijke start die onze jonge duiven kenden, niet enkel waren er verliezen op de vluchten maar ook vele jonge duiven die rechtstreeks vanop het hok achter bleven.  Positief was zeker het grote aantal vermeldingen die de Antwerpse liefhebbers behaalden in de nationale kampioenschappen. De voorzitter wil vooral de maatschappijen danken voor hun inzet.

 1. 2.Lezing en goedkeuring verslag algemene vergadering van 29/11/2014 te Zandhoven.

Het verslag wordt door de administratief secretaris Dhr Rommelaere voorgelezen.

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.

 1. 3.Jaarverslag van het provinciaal comité – dienstjaar 2015-2016

De Administratief-Secretaris, Jeroen Rommelaere, geeft lezing van het jaarverslag van het provinciaal comité.

In hoofdzaak onthouden we dat:

-          Er in 2016 4394 leden aangesloten waren.(een daling van 237)

-          Er nog 121 verenigingen aangesloten waren bij de provincie.(een daling van 6)

-          Er in totaal 278.023 ringen verkocht werden. (16652 minder dan in 2015)

-          De liefhebbers van Antwerpen het ook in 2016 ontzettend goed deden in de nationale kampioenschappen en we 7 nationale overwinning konden binnenhalen.

-          Het provinciaal sportreglement onderging een kleine wijziging voor het seizoen 2016.

We voegden in Artikel 9 de tekst toe:

Gezien de grootte van sommige gemeenten is de regel aangaande het wegvallen van de deelgemeente grenzen niet van toepassing op de Stad(gemeente) Antwerpen en al zijn deelgemeenten.

-          Het lidgeld voor 2017 blijft hetzelfde als vorig jaar en bedraagt dus 25 Euro, voor tandemleden blijft het bedrag op 10 Euro.

-          De prijs van de ring voor 2017 bedraagt 1,00 €. Liefhebbers betalen vanaf hun 151ste ring 2 euro extra, dit bedrag zal rechtstreeks door de KBDB aan de liefhebber gefactureerd worden.  De verenigingen verkopen hun ringen dus aan de liefhebbers voor 1,00 Euro / ring ongeacht het aantal.

 1. 4.Sportief Programma 2017

-          Voor de snelheidsvluchten is er terug een interprovinciaal akkoord met Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant. We merken dat op Quievrain de duiven niet goed binnen komen, er werden reeds verschillende manieren van lossen geprobeerd maar het blijft een moeilijke oefening. Vanuit de zaal wordt gevraagd om het tienverbond vooraan te plaatsen. Vanuit de vereniging Stabroek wordt gevraagd om in sectoren te lossen, Rudi Wouters verdedigd dat de eerste 6 lossingen wel goed waren maar dat daarna de duiven van het tienverbond terug vooraan geplaatst werden.

-          Op het einde van het seizoen zal er op de snelheid buitenland in de maand september vanuit Laon gelost worden.

-          Op de KHF is er een interprovinciale lossing voor de middenlijn met Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen zal onder voorbehoud niet aan deze lossing deelnemen. Op de Kleine Halve Fond zal elke vereniging gevraagd worden om wekelijks de spiegellijsten door te sturen aan Fons Bruurs, op het einde van het seizoen zal dan bekeken worden welke verenigingen de grens van 1200 duiven niet halen en zullen deze geschrapt worden als inkorflokaal voor de KHF. Er zal in 2017 voornamelijk uit Chevrainvilliers gelost  worden, deze lossingsplaats is iets westelijker gelegen dan het vroegere Souppes. Op 29/4 starten we reeds met een vlucht uit Pont, op 6/5 – 17/6 en 24/6 is er een Melun voorzien.  22/7 is de provinciale vlucht uit Gien of Orleans en op 5/8 staat er nog een Pont op het programma.

-          Er wordt gevraagd om de KHF provinciaal te lossen, vanuit Stabroek(Peter Vervoort) komt hier de reactie op dat zij nu reeds amper prijs kunnen spelen, met een provinciale lossing zou dit hun situatie enkel slechter maken. Peter stelt voor om een westenlijn te creëren of om hun sportief tot Oost-Vlaanderen te laten behoren. Hierop antwoord de voorzitter dat er reeds op deze vraag geantwoord was dat dit niet kan, verschillende andere gemeenten zouden hetzelfde vragen waardoor het een straatje zonder einde zou worden.

-          In 2017 zullen de Fond vluchten ook in 5 zones gespeeld worden tov de 3 zones in 2016.  Deze zones zijn dezelfde als op de GHF.

-          Antwerpen heeft al verschillende jaren de problematiek dat hun inkorflokalen niet de gestelde normen halen kwa aantal liefhebbers op de nationale vluchten.  Er wordt aan elke vereniging gevraagd om te bekijken of ze voldoen en eventueel een voorstel te formuleren om samen te werken met verschillende verenigingen.  Tegen 10 december verwachten wij van alle nationale inkorfburelen een gemotiveerd schrijven zodat wij aan de hand hiervan de Antwerpse inkorfburelen kunnen verdedigen in het nationaal Sportcomité.

-          De nationale vluchtkalender werd op de vergadering van 26/10 voorgesteld, er verdwijnen enkele vluchten die plaats maken om provinciale vluchten in te richten.

-          Volgende provinciale vluchten zijn onder voorbehoud gekend:

 • 13-5 VIERZON (Interprovinciaal Derby Hainaut-Waalse Fondclub-Antwerpen-B.U.)
 • 20-5 BLOIS en CHALON SUR SAONE
 • 3-6 VIERZON
 • 17-6 BLOIS
 • 1-7 BOURGES
 • 8-7 MONTELIMAR
 • 15-7 BLOIS (O+Ja+Jonge)
 • 22-7 GIEN of ORLEANS
 • 29-7 VIERZON
 • 12-8 BERGERAC
 • 19-8 NEVERS(Met Waalse Fonclub)
 • 2-9  BOURGES (Derby Hainaut-Antwerpen-B.U.)

-          Rudi wouters geeft de opmerking dat soms duiven later gelost worden(snelheid), ook zijn de lossingsuren soms al bekend bij enkele liefhebbers nog voor ze op teletekst verschijnen.  Jef Oorts maakt duidelijk dat hij de uren zeker niet doorgeeft aan derden. Anderzijds komt de voorzitter terug op de opmerking aangaande duiven die te laat gelost werden, Jef Oorts geeft ook een korte beschrijving van hoe zij te werk gaan voor de duiven gelost kunnen worden. Het is niet mogelijk om bij goed weer in Antwerpen enkel de Antwerpse duiven te lossen gezien de duiven op de camion niet steeds duidelijk gescheiden staan en het een interprovinciale lossing is.  In moeilijke weersomstandigheden zoals het afgelopen jaar maakt dit het werk van een lossingsverantwoordelijke zeker niet makkelijker.  Er werd vanuit de KBDB reeds aan het KMI gevraagd om iemand aan te stellen die de lossingen op zich wil nemen maar er is niemand die deze verantwoordelijkheid wil nemen.  Wel zal er vanuit het KMI iemand de lossingsverantwoordelijken een opleiding geven om op een goede manier weerkaarten te interpreteren.

-          Er komt ook een opmerking aangaande de lossingsplaatsen, Flory Clement is aan de start van het seizoen alle lossingsplaatsen gaan bezoeken en heeft hiervan de nodige verslagen gemaakt.

-          Er komt nog een opmerking over het vroegtijdig naar huis komen en niet wachten tot maandag.  De voorzitter antwoord dat indien de weerkaarten voor maandag ongelooflijk slecht zijn de duiven er alle baat bij hebben om vroegtijdig terug te komen. Dit zijn ook zeer uitzonderlijke omstandigheden en deze beslissingen worden steeds genomen in samenspraak met de voorzitter van het Sportcomité. De vergadering onthaald het antwoord van de voorzitter met een bevestigend applaus.

-          Er wordt nog een vraag gesteld over de afschaffing van de rekken, momenteel is hier geen duidelijkheid over, er zijn verschillende pistes die bekeken worden maar de kans dat in 2017 zonder rekken gespeeld wordt is eerder klein.

-          Aangaande het aanmelden van de duiven wordt aan de vergadering nog medegedeeld dat in 2017 alle duiven op de GHF ook aangemeld zullen moeten worden, in sommige verenigingen gebeurd dit reeds spontaan maar het zal in 2017 verplicht worden, de juiste reglementering hierrond zal pas goedgekeurd worden op de Nationale Algemene Vergadering van februari. Vanuit de zaal komt er veel negatieve reactie op dit topic. Ook komt de vraag waarom er op ander vluchten geen of nauwelijks controle is. Ook de geruchten over het coördinaat op te meten aan de voordeur van de woning komt ter sprake. We kunnen hier echter geen info over geven.

-          Het aangepaste provinciaal reglement 2017 wordt besproken, er zijn veel wijzigingen gebeurd maar dit zijn eerder kleine aanpassingen die inhoudelijk niets wijzigen.  Er zijn geen opmerkingen vanuit de vergadering.

Enkele data:

-          De ringen kunnen afgehaald worden in Malle op dinsdag 29/12 van 9u30 tot 13u

-          Algemene Vergadering Antwerpen zal volgend jaar onder voorbehoud plaatsvinden op 25/11/2017.  Er wordt een oproep gedaan voor een vereniging die een ruimte heeft en de organisatie op zich wil nemen aangezien de zaal “De Populier” voor 2017 niet beschikbaar is, voor 2018 is er geen probleem.

-          Onze Jaarlijkse kampioenenhuldiging zal plaatsvinden op 12/12/2016

-          Nationale dagen 2016 zullen doorgaan in Brussel op 26 en 27/01/2017

-          De Olympiade in Brussels Square op 27-28-29/01/2017

 1. 5.Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering

-          Er zijn geen voorstellen ingediend

Secretaris PE Antwerpen

Jeroen Rommelaere

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter