Nieuws

EuroCartridgeSmartDeals

  webshop logo met kbdb            TTinfo smartphone icoon

 

 

 

Bourges 27-5-17. Volg het wedstrijdverloop op KBDB ONLINE


 
P E R S M E D E D E L I N G 
Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor aanstaande donderdag, vrijdag en het weekend van 27 & 28/05/2017, dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, het aantal duiven per mand te verminderen met 10%. 
 

PE Antwerpen - zitdag 23 mei 2017 

PE Limburg - zitdag 23 mei 2017
Wijziging Belgian Master Finale - Dinsdag 5 september 2017. Lees meer...
                   
PERSMEDEDELING KBDB 19-5-17 -  St Vincent 15/07/2017
 
Rekening houdend met de Franse Nationale Feestdag op vrijdag 14/07/2017, dag waarop geen duiven mogen worden gelost in Frankrijk, zal de vlucht van St Vincent dit jaar worden ingericht op zaterdag 15/07/2017 met inkorving op dinsdag 11/07/2017 i.p.v. maandag 10/07/2017.
 

Persmededeling KBDB 17-5-17 - nationale kampioenschappen KBDB 2017


BELANGRIJK VOOR DE VERENIGINGEN - KOPPELINGSLIJSTEN 2017

Mededeling t.a.v. de verenigingen

In toepassing van art. 30 laatste § van het NSR dienen de elektronische koppelingslijsten 2017 bij de KBDB te worden ingediend voor de:
- oude duiven en jaarlingen: vóór de wedvlucht vanuit Bourges I
- jonge duiven: vóór de wedvlucht vanuit Bourges II
De werkwijze voor het doorsturen naar de KBDB (per mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) vindt u hierna.
Er worden geen papieren versies noch PDF documenten aanvaard van deze koppelingslijsten.
Wij zijn er van overtuigd dat wij op uw volle medewerking kunnen rekenen.

Tipes                Bricon               Unikon  

slot Gelieve nota te nemen dat de KBDB-burelen gesloten zullen zijn op vrijdag 26/05/2017


50 years hbvl carflight daki test 2 50 jaar Orléans Autovlucht in Limburg


nationale dagen
 
Data : vrijdag 5 en zaterdag 6 januari 2018
Locatie : Domein Vossenberg (Hooglede)
Alvast bedankt om deze data in uw agenda te noteren !
 
 

Zitdagen in de PE Antwerpen 
Zitdagen in de PE Oost-Vlaanderen
Zitdagen in de PE Limburg


Coördinaten JOUY-LE-CHATEL
Les Chapelles : +483835,0 / +031018,0


 

PE Limburg - mededeling voor de duivenliefhebbers en de verenigingen


PE Vlaams-Brabant - mededeling voor de duivenliefhebbers en de verenigingen van sector 2 & 3


Zitdagen PE West-Vlaanderen 


INTERPROVINCIALE BLOIS VAN 13 MEI 2017 

Gezien de de 1e kleine halvefondvlucht in Henegouwen en in sector 1 van Vlaams-Brabant niet is kunnen doorgaan.

Heeft het Bestuur van de Brabantse Unie in samenspraak met Derby Henegouwen beslist om de interprovinciale wedvlucht uit BLOIS voorzien op 13 mei te annuleren.

Alex Rans
Voorzitter Brabantse Unie


F.V.O.V. : AFGELASTEN BLOIS VAN 13 MEI 2017.
========================================

Het bestuur van Fondvereniging Oost-Vlaanderen deelt mee dat de wedvlucht uit BLOIS van 13 mei 2017 afgelast wordt gezien de slechte weersomstandigheden dit weekend.PE Antwerpen - sponsorvluchten 2017 
Coördinaten CHEVRAINVILLIERS
Rue de Bourges +481436.0  / +023614.0

Coördinaten Trélou - UPDATE
Les Meules :  +49.04.19,00 / +03.36.00,00


 Lijst Jeugd - Belgian Master 2017


MEDEDELING van de nationale raad van beheer en bestuur
 
Gelieve nota te nemen dat, in toepassing van artikel 35 voorlaatste § van de KBDB-statuten, de nationale mandatarissen zich met de volgende wijziging akkoord hebben verklaard:
 
Art. 103 NSR
 
Voor nationale wedvluchten wordt elke beslissing om een duif of een liefhebber te declasseren genomen door het inkorvingslokaal (i.p.v. de inrichter van de wedvlucht). Deze laatste dient binnen de 48 uur de inrichter en de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve aangelegenheden, te verwittigen. Inkorvingslokalen die de in het NSR opgelegde regels niet strikt toepassen, kunnen  door de nationale raad van beheer en bestuur, na het hoofdbestuur van het desbetreffende inkorvingslokaal te hebben gehoord,  onmiddellijk worden geschrapt als inkorvingslokaal van (inter)nationale wedvluchten. 
 
Binnen de veertien dagen nadat de beslissing van het inkorvingslokaal (i.p.v. de inrichter) aan de betrokken liefhebber schriftelijk werd  medegedeeld  betekend, kan bij de nationale ondervoorzitter, bevoegd voor de sportieve aangelegenheden, beroep tegen deze beslissing worden aangetekend door de niet gerangschikte liefhebber. 
 
Dit beroep zal worden onderworpen aan het oordeel van een beperkte commissie, samengesteld door de voornoemde ondervoorzitter, bestaande uit drie leden die geen afgevaardigde mogen zijn van de PE/SPE waartoe de niet gerangschikte liefhebber behoort.
 
Deze commissie zal zich binnen een tijdsverloop van twee maanden na de zittingsdatum uitspreken.  Haar beslissing is definitief en uitvoerbaar en wordt aan alle partijen betekend.
 
 

Persmededeling vergadering tussen NPO en KBDB 

Bijlage bij persmededeling


Dankwoord aan de duivenverenigingen en duivenliefhebbers vanwege de leerlingen van het 2de leerjaar van de school "Hofke Van Thys Hoboken " 


Wereldkampioenschap Mira 2017  - Belgische deelnemers 


Ingevolge problemen bij Proximus, alwaar de analoge teletekst werd verwijderd om over te gaan tot de digitale teletekst, is deze provider bezig de zaak te onderzoeken om zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden.
 
De informaties  aangaande de lossingen kunnen nog steeds bekomen worden op de pagina’s 800 tot en met 813 van TV VIER voor de TELENETklanten.
 
Wij stellen alles in het werk opdat  onze duivenliefhebbers met een proximusabonnement  zo vlug als mogelijk opnieuw teletekst zullen kunnen consulteren.
 
De lossingsinfo is ook beschikbaar op onze website (info TT).
 
Verdere info volgt. 
 
 
EuroCartridgeSmartDeals  Print goedkoop en steun uw vereniging!! Meer info...
 
 
Zowel leden als niet-leden kunnen inktpatronen bestellen via de website www.inktentonersvoorkbdb.be.  
Door het rolnummer van uw vereniging te vermelden, wordt 7 % van de aankoopprijs van de “Smartdeals” en 5% van de aankoopprijs van de ” Xerox XRC toners” geschonken aan uw vereniging.
 

Wijzigingen vluchtprogramma's van de PE's.

Oost-Vlaanderen                     West-Vlaanderen                     Antwerpen


Mededeling aan de verenigingen:
 
Wij herinneren u aan de bepalingen voorzien door art. 37 laatste § van het NSR:
Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE.
 

Mededeling KBDB

“Ingevolge problemen bij Proximus, alwaar de analoge teletekst werd verwijderd om over te gaan naar digitale teletekst, informeren wij onze leden dat deze provider bezig is deze zaak te onderzoeken en zo spoedig mogelijk een oplossing probeert te vinden”.
 

 

Vergadering KBDB-NPO 22-3-17 - foto's 


stemmen  VERKIEZINGEN  KBDB  2017


OLYMPISCHE DIPLOMA’S 2017 - SPORT- & STANDAARDCOMPETITIE in Halle – Zaal/Salle “De Witte Duif” - foto's


 

Olympiade 2019 - promofilm Polen


Mira 2017 - promofilm

 


Mededeling KBDB - Ronde van België 2017


 

Lijst negatieve dopinganalyses 2016 


PERSMEDEDELING

De voorzitter van het Nationaal Sportcomité van de KBDB, Dhr Dirk SCHREEL, herinnert de verenigingen aan de inhoud van art. 81 § 2 van het Nationaal Sportreglement waarin wordt bepaald dat, voor ALLE vluchten, de rangschikking gebeurt volgens de respectievelijke gemiddelde snelheden van de verschillende duiven, berekend tot vier cijfers na de komma (het vijfde cijfer na de komma zal de afronding bepalen) tot de minimumsnelheid van 800 m. per minuut. 


Definitieve rechtzetting nationaal kampioenschap Asduif Kleine Halve fond jaarduiven 2013                                     


MEDEDELING KBDB

De kostprijs van een mutatie bedraagt voortaan 2,00EUR (met uitzondering van mutaties aangevraagd door een aangesloten vereniging in functie van een bonverkoop in een vereniging, die behouden blijven op 0,50EUR/mutatie). Link naar het document 'Mutatie'


Mededeling KBDB 26-6-15 - DOPING


Omzendbrief FAVV met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven


Schorsingen uitgesproken door de Kamer van Eerste Aanleg dd. 28.02.2015:

PESSEMIER Ghislain, Kleine Molenweg 1 – 9400 Voorde – 2 jaar effectieve schorsing vanaf 11.06.2015

VAN MIEGHEM Bart, Zandstraat 14 – 9120 Haasdonk – 2 jaar effectieve schorsing vanaf 11.06.2015


P E R S M E D E D E L I N G

Liefhebbers die hun duiven zelf wensen op te leren en zelf te lossen in Frankrijk dienen hiervoor bij de KBDB een speciale individuele lossingsvergunning aan te vragen.

Deze vergunning kan slechts worden afgeleverd indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
- UITSLUITEND liefhebbers, woonachtig in België op maximum 10km van de Frans-Belgische grens kunnen deze vergunning bekomen
- De lossingen mogen worden uitgevoerd op een afstand van maximum 20 km vogelvlucht van de Frans-Belgische grens
- Het vervoer gebeurt langs de weg
- Het aantal duiven wordt beperkt tot maximum 50
- De toelating wordt slecht afgeleverd voor het lopende jaar

Liefhebbers die geen individuele lossingsvergunning kunnen voorleggen bij het lossen van hun duiven in Frankrijk zullen door de Franse autoriteiten streng worden bestraft.


 

logo kbdb zwart MEDEDELING

 Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
 Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
 Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de verenigingen

Art. 43 van het nationaal sportreglement
Het document dat de verenigingen vrijstelt van de verantwoordelijkheden voorzien bij art. 43 van het NSR vindt u onder de rubriek "ALGEMEEN" – "FORMULIEREN en DOCUMENTEN"
 


Effectieve schorsingen voor onbepaalde duur uitgesproken door de Nationale raad van beheer en bestuur in toepassing van artikel 105 van het nationaal sportreglement.

De Heer DEMEESTER Wilfried, Bredestraat 148, 9920 Lovendegem
De Heer VAN HOOREBEKE Guy, Kort-Eindeken 71, 9920 Lovendegem


PERSBERICHT KBDB -  PANZA 10-11-14 


De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.

Elke duivenliefhebber die via het internet, op om het even welke site, een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Het niet naleven van dit reglement zal leiden tot de toepassing van artikel 105 van het Nationaal Sportreglement.
De documenten kan u downloaden onder het item 'Algemeen' in het menu en vervolgens 'Formulieren en documenten'


Beslissingen nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB:

- Panza Roberto, rue des trois Rois 246 4430 An – schorsing van 36 maanden vanaf 4/10/2014

De heer Panza heeft tegen deze beslissing een burgerlijke procedure opgestart voor de kortgeding rechter te Brussel op 16/10/2014.
De rechter in kortgeding heeft op 16/10/2014 beslist dat de vordering van de heer Panza ontvankelijk is doch ONGEGROND.

Bijgevolg blijft de schorsing van 36 maanden uitgesproken door de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB van toepassing.

- Vervloesem René & Patrick, Oude Keerbergsebaan 5 2820 Rijmenam - schorsing van 36 maanden vanaf 18/10/2014.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing : 

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning                                                                           


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur


Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter