Nieuws

webshop logo met kbdb   kbdb online   TTinfo smartphone icoon   fci                                                                                                    EuroCartridgeSmartDeals

 

 

 

 

 Nationale Dagen 2017NATIONALE  DAGEN  2017 - 5 & 6 januari 2018

  Wenst u deel te nemen aan de feestavonden ? 

 


SCHIETEN van (verwilderde) duiven
Zoals vorig jaar wordt het schieten van deze duiven van 16 december 2017 tot en met 09 januari 2018 toegelaten. Bijgevolg worden de liefhebbers verzocht hun duiven tijdens deze periode op te hokken.


duivenwijding


Vogelgriep in Nederland... lees meer...


bb BelgischeReisduif PlattelandsTV
 Aflevering 3 :

 De Belgische Reisduif III
 Tijdens de ‘Groote Oorlog’ 14/18 speelden postduiven een cruciale rol. In deze derde aflevering volgen we in ‘De Constateur’ een wedstrijd vanuit Compiègne
 met ‘ode aan de postduif’ van op het hok bij Dirk Lamote.
En in ‘Duivenpost’ hebben we het met de KBDB over de jeugdwerking, het komend winterseizoen én de verkiezingen van een nieuw bestuur. 
 

PE Vlaams-Brabant - definitieve uitslag provinciale kampioenschappen 2017 en eindstand Jeugdclub 


PE Limburg - definitief resultaat van de provinciale kampioenschappen 2017


 PE Oost-Vlaanderen - definitief resultaat van de provinciale kampioenschappen 2017


PE Limburg - Bourges 2017 - prijzen van gemeenten en steden


bb BelgischeReisduif PlattelandsTV en de Belgische reisduif een succesverhaal !

 Na twee afleveringen kunnen de KBDB alsook PlattelandsTV al kort terugblikken op een geweldig succes.
 Ongeveer 200.000 kijkers hebben inmiddels de twee afleveringen bekeken.
 Dit kunnen uiteraard niet alleen leden zijn die bij de KBDB zijn aangesloten.
 Er moet dus nog een niet eerder bereikt publiek zijn dat interesse toont in onze hobby.
Het spreekwoord zegt terecht   ‘Onbekend is onbemind’. Moge dit succesverhaal bijdragen tot het aanmoedigen van vele “leken” die de stap willen zetten tot onze boeiende hobby.


driekleur kbdb kl Nationale kampioenschappen 2017 - definitief


 Dubbeling Bourges 2017 jeugd en beginnelingen


BCK - keuring te Leugnies 19-11-17


Update reglementen KBDB 


Mededeling voor de verenigingen

Hoklijsten 2018
De verenigingen die dit wensen, kunnen hun hoklijsten online verwerken vanaf 15 november 2017.
 
Ringen 2018
De verenigingen die dat wensen, kunnen de aan de liefhebbers verkochte ringen online ingeven vanaf 1 januari 2018.

PE Antwerpen - provinciale kampioenschappen - definitieve uitslag                             


PE West-Vlaanderen - uitslag tombola provinciale dag


Nationale algemene vergadering 25-10-17

Uitslag verkiezingen KBDB PowerPoint       Uitslag verkiezingen PDF-document

PowerPoint Sportief

Persmededeling KBDB 25-10-17

Beslissingen Nationale Algemene Vergadering KBDB 25-10-17


PE  Vlaams-Brabant - provinciale kampioenschappen - voorlopige uitslag


PE Antwerpen

Aan de liefhebbers en verenigingen van de PE Antwerpen:  
Er zal GEEN zitdag zijn te Malle op dinsdag 31 oktober 2017
 

bb BelgischeReisduif PlattelandsTV en de duivensport - volledig schema uitzendingen

 video : Trailer - Inleiding - aflevering 1

 

 

Meer dan 100 000 geregistreerde kijkers op 25-10-17 voor de eerste aflevering van het programma De Belgische Reisduif !!  (Bron: CIM) 

 

PE West-Vlaanderen : provinciale kampioenschappen - definitieve uitslag


driekleur kbdb kl Nationale kampioenschappen KBDB 2017
 Algemeen + Snelheid + Kleine halve fond + jeugd + criterium

 Grote halve fond + Fond + Grote Fond >>>> WPROL -  kampioenschappen 

Klachten betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE voor 24 oktober 2017.
Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail, enz…..
Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden genomen.

 


Olympiade 2019 Polen

XXXVI Olympiade - Polen 2019 - promotiefilm

Flyer


 

VERKIEZINGEN - Verdeling mandaten - kandidaturen


PlattelandsTV - trailer over de duivensport


 

VOORLOPIGE UITSLAGEN NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2017 

GROTE FOND - FOND - GROTE HALVE FOND

Dit is een voorlopig klassement, waarbij iedere liefhebber kan zien welke vluchten werden in aanmerking genomen. 
Hiervoor volstaat het op de naam van de liefhebber te klikken en de betreffende vluchten worden getoond. 
KLACHTEN OMTRENT DIT VOORLOPIG KLASSEMENT DIENEN VOOR 30 SEPTEMBER 2017 INGEDIEND TE WORDEN BIJ DE KBDB TE HALLE. 
NA 30 SEPTEMBER 2017 WORDT DIT KLASSEMENT DEFINITIEF !!!! 
Voor de grote fond, fond en grote halve fond, zowel voor 1 & 2 als voor asduif, dienen dus GEEN formulieren meer ingestuurd te worden naar de KBDB. 
Voor alle andere categorieën dienen nog WEL de formulieren ingediend te worden bij de KBDB.
Uiterste datum:
 Per post : 15 september 2017 – postdatum telt
 Per fax/per mail/afgifte op de KBDB-zetel te Halle 15 september 2017 om 12u00 ’s middags uiterlijk
 

Persbericht KBDB 1-9-17

Nationale wedvluchten 2017 en nationale kampioenschappen 2017stemmen VERKIEZINGEN SESSIE 2018/2024 - KANDIDATUREN


Nationale kampioenschappen 2017

Klik hier om als deelnemer aan de nationale kampioenschappen na te gaan of uw deelnameformulier werd geregistreerd bij de KBDB 


Persmededeling KBDB 29-8-17 - Criteria nationale kampioenschappen 2017


 

PERSMEDEDELING KBDB van 28/08/2017 i.v.m. Châteauroux III van 14/08/2017
  
Zoals gebruikelijk werd de nodige controle gedaan van de kandidaat eerste prijs nationaal Châteauroux 14/08/2017 jonge duiven.
 
Alsdan diende vastgesteld te worden dat de duif NL 1642445/2017 de hoogste snelheid behaalde in de categorie jonge duiven.
 
Betreffende de deelname aan wedvluchten met duiven, drager van ringen van een buitenlandse federatie, bepaalt artikel 112 van het nationaal sportreglement duidelijk :
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven, drager van ringen van een buitenlandse federatie, die bij de KBDB niet zijn overgeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement).
 
Gelet op het feit dat de betrokken liefhebber het bewijs van mutatie niet kon voorleggen, en rekening houdend met de bepalingen voorzien door artikel 103, 105 en 112 van het nationaal sportreglement, besliste de KBDB, als inrichter van de nationale vlucht Châteauroux 14/08/2017, 
dat de duif met ringnummer NL 1642445/2017 niet kan geklasseerd worden in de uitslag Châteauroux 14/08/2017 met verbeurdverklaring van de gewonnen prijs ten voordele van de wedstrijd.
 

Bericht aan de verenigingen
 
Met het oog op de nationale vluchten der jonge duiven verzoeken wij de verenigingen om de verkochte ringenreeksen 2017 die nog niet werden ingevoerd in het
administratief programma van Wprol, zo spoedig mogelijk in te brengen.
De enkele verenigingen die hun ringenlijsten nog per post verzenden aan de KBDB, worden verzocht deze eveneens ten spoedigste over te maken aan de KBDB,Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle.
Vandaag wordt aan de correspondent van elke vereniging een overzicht gezonden van de nog ontbrekende reeksen in ons administratief programma.
Zij die over een mailadres beschikken, via de mail, de anderen via de post.
Alle verenigingen die per post werden aangeschreven, worden tevens verzocht het e-mailadres van hun correspondent mede te delen, zodat alles vlot per e-mail kan worden afgehandeld.
 
Wij danken u voor uw bereidwillige medewerking.
 

Uitbetalingslijsten voor de inkorfburelen voor de nationale wedvluchten - Werkwijze
( te vinden onder 'Algemeen' en vervolgens 'formulieren en documenten' )
  

WK 2017 - deelnemerslijst België
www.fpcolumbofilia.pt/Mira2017 


Handleiding Wprol - login voor de liefhebbers


PERSMEDEDELING KBDB 16-6-17
  
Dit jaar worden de uitslagen van de nationale vluchten (nationaal – zonaal – PE/SPE) gemaakt in samenwerking met Wprol.
 
Zoals ieder nieuw project gaat dit gepaard met de nodige moeilijkheden.
 
Ik wens  dan ook alle verenigingen en medewerkers te bedanken voor de nodige steun en positieve samenwerking.
 
Actueel zijn 99% van de problemen opgelost. De liefhebbers die deelgenomen hebben aan de nationale vluchten zullen de eerstvolgende dagen hun login van de firma Wprol ontvangen om de nodige resultaten te kunnen raadplegen.
 
Als KBDB zijn we er dan ook van overtuigd dat dit een toegevoegde waarde zal zijn voor de liefhebbers.
 
Op het einde van het sportseizoen zal een evaluatie worden gemaakt en zullen de nodige conclusies getrokken worden.
 
De nationale voorzitter,
 
Stefaan VANBOCKSTAELE.
 

De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond, KBDB en de Vlaamse nichezender PlattelandsTv slaan de handen in elkaar ...
Lees meer...


 

Kunstfotografie en duiven (film)


Persmededeling KBDB 17-5-17 - nationale kampioenschappen KBDB 2017


nationale dagen
 
Data : vrijdag 5 en zaterdag 6 januari 2018
Locatie : Domein Vossenberg (Hooglede)
Alvast bedankt om deze data in uw agenda te noteren !
 
 

Persmededeling vergadering tussen NPO en KBDB 

Bijlage bij persmededeling


 
EuroCartridgeSmartDeals  Print goedkoop en steun uw vereniging!! Meer info...
 
 
Zowel leden als niet-leden kunnen inktpatronen bestellen via de website www.inktentonersvoorkbdb.be.  
Door het rolnummer van uw vereniging te vermelden, wordt 7 % van de aankoopprijs van de “Smartdeals” en 5% van de aankoopprijs van de ” Xerox XRC toners” geschonken aan uw vereniging.
 

 VERKIEZINGEN  KBDB  2017


Lijst negatieve dopinganalyses 2016 


PERSMEDEDELING

De voorzitter van het Nationaal Sportcomité van de KBDB, Dhr Dirk SCHREEL, herinnert de verenigingen aan de inhoud van art. 81 § 2 van het Nationaal Sportreglement waarin wordt bepaald dat, voor ALLE vluchten, de rangschikking gebeurt volgens de respectievelijke gemiddelde snelheden van de verschillende duiven, berekend tot vier cijfers na de komma (het vijfde cijfer na de komma zal de afronding bepalen) tot de minimumsnelheid van 800 m. per minuut. 


Definitieve rechtzetting nationaal kampioenschap Asduif Kleine Halve fond jaarduiven 2013                                     


MEDEDELING KBDB

De kostprijs van een mutatie bedraagt voortaan 2,00EUR (met uitzondering van mutaties aangevraagd door een aangesloten vereniging in functie van een bonverkoop in een vereniging, die behouden blijven op 0,50EUR/mutatie). Link naar het document 'Mutatie'


 Mededeling KBDB 26-6-15 - DOPING


Omzendbrief FAVV met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven


P E R S M E D E D E L I N G

Liefhebbers die hun duiven zelf wensen op te leren en zelf te lossen in Frankrijk dienen hiervoor bij de KBDB een speciale individuele lossingsvergunning aan te vragen.

Deze vergunning kan slechts worden afgeleverd indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
- UITSLUITEND liefhebbers, woonachtig in België op maximum 10km van de Frans-Belgische grens kunnen deze vergunning bekomen
- De lossingen mogen worden uitgevoerd op een afstand van maximum 20 km vogelvlucht van de Frans-Belgische grens
- Het vervoer gebeurt langs de weg
- Het aantal duiven wordt beperkt tot maximum 50
- De toelating wordt slecht afgeleverd voor het lopende jaar

Liefhebbers die geen individuele lossingsvergunning kunnen voorleggen bij het lossen van hun duiven in Frankrijk zullen door de Franse autoriteiten streng worden bestraft.


 

logo kbdb zwart MEDEDELING

 Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
 Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
 Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.

 


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de verenigingen

Art. 43 van het nationaal sportreglement
Het document dat de verenigingen vrijstelt van de verantwoordelijkheden voorzien bij art. 43 van het NSR vindt u onder de rubriek "ALGEMEEN" – "FORMULIEREN en DOCUMENTEN"
 


Effectieve schorsingen voor onbepaalde duur uitgesproken door de Nationale raad van beheer en bestuur in toepassing van artikel 105 van het nationaal sportreglement.

De Heer DEMEESTER Wilfried, Bredestraat 148, 9920 Lovendegem
De Heer VAN HOOREBEKE Guy, Kort-Eindeken 71, 9920 Lovendegem


PERSBERICHT KBDB -  PANZA 10-11-14 


De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.

Elke duivenliefhebber die via het internet, op om het even welke site, een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Het niet naleven van dit reglement zal leiden tot de toepassing van artikel 105 van het Nationaal Sportreglement.
De documenten kan u downloaden onder het item 'Algemeen' in het menu en vervolgens 'Formulieren en documenten'


Beslissingen nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB:

- Panza Roberto, rue des trois Rois 246 4430 An – schorsing van 36 maanden vanaf 4/10/2014

De heer Panza heeft tegen deze beslissing een burgerlijke procedure opgestart voor de kortgeding rechter te Brussel op 16/10/2014.
De rechter in kortgeding heeft op 16/10/2014 beslist dat de vordering van de heer Panza ontvankelijk is doch ONGEGROND.

Bijgevolg blijft de schorsing van 36 maanden uitgesproken door de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB van toepassing.

- Vervloesem René & Patrick, Oude Keerbergsebaan 5 2820 Rijmenam - schorsing van 36 maanden vanaf 18/10/2014.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing : 

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning                                                                           


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur


Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter