webshop logo met kbdb   kbdb online   TTinfo smartphone icoon   fci

plattelands

lossingen in beeld logo        EuroCartridgeSmartDeals

 

KBDB werft aan! Klik hier voor de vacature te bekijken!


P E R S M E D E D E L I N G 

************************************ 

Vandaag 19/7/2018 heeft er terug contact geweest tussen KBDB en FAVV i.v.m. mogelijke versoepelingen van de maatregelen die momenteel voor onze liefhebbers en verenigingen van toepassing zijn ingevolge de uitbraken van de ziekte van Newcastle. 

Alsdan was het FAVV formeel dat er momenteel geen versoepelingen mogelijk zijn. 

Tevens wees het FAVV erop dat de maatregelen niet verlopen na 21 dagen na de uitbraak, maar dat de maatregelen normaliter gelden tot 30 dagen na de uitbraak. 

FAVV bevestigde dat de situatie dag per dag wordt opgevolgd. 

Van zodra er een gunstige kentering in de situatie komt, zullen wij niet nalaten onze liefhebbers en verenigingen onmiddellijk in kennis te stellen.

 


Aan de liefhebbers en verenigingen van Vlaams-Brabant - Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen

 *************************************************************************************************************************************

Vandaag heeft de KBDB van het FAVV een upgrade gekregen van de liefhebbers die in de verschillende schutkringen vallen. 

Klik hier voor de lijst. Bij twijfel kan u onderstaande link raadplegen.

https://drive.google.com/open?id=1yZxArLROaA9E4RvGxodgTchlY5mDPCB7&usp=sharing

Mogelijks verschilt deze lijst licht van de eerder bekend gemaakte lijst. 

Wij houden u op de hoogte van zodra er een wijziging in de situatie is.


Persbericht FAVV 17/07

Er is een nieuwe besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld, nl. een opfokbedrijf met legpoeljen in Waregem (WVL).
In dit bedrijf waren er klinische tekens en een hogere sterfte dan normaal. De dieren waren gevaccineerd, maar zoals bij de vorige besmetting in Zulte is die dus onvoldoende gebleken om doorbraak van de ziekte te voorkomen.
Zoals in Zulte gaat het ook hier om een klassiek, commercieel bedrijf zonder buitenbeloop. De manier waarop het virus in dit bedrijf is terechtgekomen is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht.
Rond deze nieuwe uitbraak worden dezelfde maatregelen van kracht zoals rond de uitbraken in Haaltert en Zulte:

 • In de 3 en de 10 km-zones (cf. kaart; een meer gedetailleerde kaart is terug te vinden op de website) is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.
 • In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Let op: de zones rond Waregem overlappen met deze afgebakend rond Zulte. Dat overlappende deel zal maar samen met de rest van de zones rond Waregem kunnen worden vrijgegeven en dus niet samen met de rest van de zones rond Zulte.

Zoals bij de eerdere zones zijn er derogaties op het vervoerverbod mogelijk voor gevaccineerd pluimvee en broedeieren van de professionele bedrijven. Ik verwijs hiervoor naar de eerder verspreide documenten en de website.
De aanvragen kunnen aan de LCE overgemaakt worden.

Slachthuizen en broeierijen in de zones kunnen gebruik maken van de corridors, die voorzien zijn in het sectordraaiboek.

Ik herhaal nogmaals mijn oproep tot waakzaamheid en het rigoureus respecteren van de vaccinatieverplichting en de bioveiligheidsmaatregelen.

Het is duidelijk dat de problemen nog niet van de baan zijn en dat absoluut vermeden moet worden dat het virus zich verder verspreidt.

Het lijkt me dan ook tijd voor enige bezinning binnen de sector over hoe het zover is kunnen komen en over wat de sector nu zelf kan doen om de lat tegen insleep zo hoog mogelijk te leggen.

Alle relevante informatie is terug te vinden op onze website: www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/.

Lijst zone Waregem


 

P E R S M E D E D E L I N G 

 

Rekening houdend met zeer slechte meteorologische voorspellingen op de vluchtlijn van Marseille, dit vanaf vrijdag  20/7/2018, werd in functie van het welzijn van de duiven en in samenspraak met alle inrichters van alle betrokken landen, beslist om de

lossing van Marseille te vervroegen naar donderdag 19/7/2018, met lossing zo vroeg mogelijk.

 

De betrokken verenigingen worden dringend verzocht de liefhebbers die bij hen hebben ingekorfd, hiervan dringend in kennis te stellen.

 


Persbericht FAVV 16/07/18

Er zijn vandaag twee bijkomende besmettingen met de ziekte van Newcastle vastgesteld in Ninove en Eeklo (Oost-Vlaanderen), beide bij hobbyhouders.

Het betreft ondertussen besmettingen nrs. 15 en 16.

De gebruikelijke maatregelen worden van kracht in een straal van 500 m rond elk van deze besmettingen (cf. in bijlage; het persbericht volgt later).

Er zijn geen professionele pluimveebedrijven gelegen in de zones.

De internetpagina’s worden morgen bijgewerkt.

Ik herhaal nogmaals mijn oproep tot waakzaamheid en voorzichtigheid op het vlak van alle contacten en activiteiten in de sector, in het bijzonder wat betreft vaccinatie en bioveiligheid.

Er zijn momenteel nog een aantal verdenkingen in onderzoek. Ik sluit dus niet uit dat er nog meer besmettingen zullen moeten gerapporteerd worden in de komende dagen.

Kaart Ninove     Kaart Eeklo


Vakantieregeling zitdagen Antwerpen maand Juli


Persbericht FAVV 13-07-18 - NEWCASTLE - zone 500m Beersel - maatregel 500 meter


Inschrijvingsformulier Nationaal criterium jeugd & Bourges klik hier

 


 

P E R S M E D E D E L I N G 

 

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor de komende dagen,  dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, VOOR ALLE WEDVLUCHTEN  het aantal duiven per mand te verminderen met 10%.

 

Indien de weersgesteldheid het toelaat, mag komend weekend ook vroeger worden gelost m.n.

 • Voor de snelheid in België en in Frankrijk vanaf 6u30 met uitzondering voor West-Vlaanderen vanaf 7u00 en Quiévrain (zondag) vanaf 7u30
 • Voor ALLE andere wedvluchten (zoals op de lossingsvergunning van de FCF wordt vermeld) vanaf 6u00

 

Bovendien dringen wij er bij de verenigingen op aan de duiven zeker  te drenken in de vereniging.

 

De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven, vermeld in de criteria “wegvervoer”

 


PERSBERICHT KBDB 9/7/2018.

Vandaag werd de KBDB ervan in kennis gesteld dat er een nieuwe besmetting van de ziekte van Newcastle werd vastgesteld op een professioneel opfokbedrijf met legpoelen in ZULTE.

Opmerkelijk is dat de dieren waren gevaccineerd, maar die vaccinatie is dus onvoldoende gebleken om doorbraak van de ziekte te voorkomen.

Door het FAVV wordt vanaf vandaag 9/7/2018 rond het bedrijf in Zulte een schutkring van 10km ingesteld, wat voor onze liefhebbers betekent dat

 • verenigingen die binnen deze straal van 10km vallen geen duiven kunnen inkorven
 • liefhebbers die binnen deze straal van 10km vallen geen duiven kunnen inkorven.


De KBDB heeft vandaag nog contact gehad met het FAVV om te trachten de gevolgen van de genomen maatregelen in de verschillende streken van België tot een minimum te beperken voor onze liefhebbers en verenigingen.

Woensdag 11/7/2018 vindt nieuw contact met het FAVV  plaats.

Van zodra er zich een wijziging in de toestand voordoet, zullen wij hierover onmiddellijk communiceren met onze liefhebbers en verenigingen.

Gelieve via deze link de documenten te vinden ons overgemaakt door het FAVV


Persbericht FAVV 8-7-18 - NEWCASTLE   -    zone 500 m Morlanwelz  -  maatregel 500 meter


Mededeling KBDB 6-7-18 - Ziekte van Newcastle                                               

Indien liefhebbers die binnen de stralen, bepaald door het FAVV, van 500 meter en/of  10 km vallen, vanaf 5/7/2018 toch – onterecht – duiven zouden ingekorfd hebben voor wedstrijden, dan worden deze duiven beschouwd als niet deelgenomen aan de wedstrijd, wat ook betekent dat zij dus niet kunnen opgenomen worden in de uitslag.

Wij blijven communiceren van zodra er een wijziging in de situatie plaatsvindt.


 

bb BelgischeReisduif Vanaf zondag 8 juli
 In De Belgische reisduif nemen we een blik achter de schermen bij Wim Nuel, lossingsverantwoordelijke voor Oost-Vlaanderen.
 Aansluitend volgen we het ‘vallen’ van de duiven uit Quiévrain bij Alfons d’Haese in Erpe Mere. In KBDB rubriek ‘Duivenpost’ is Oost-Vlaanderen aan de beurt.
 HERBEKIJK DE VORIGE  AFLEVERINGEN ONLINE  

Zo: 08:00 – 11:30 – 19:30 | Ma: 09:30 – 12:00 – 18:30 – 20:30 | Di: 07:00 – 10:00 – 11:30 – 17:00 | Wo: 08:00 – 10:00 – 14:30 | Do: 10:30 – 11:30 – 13:00 – 18:30 – 00:30 | Vr: 17:00 | Za: 08:00 – 11:30 – 15:30 – 19:00 – 23:30


RECHTZETTING van de coördinaten voor Barcelona, zopas ontvangen vanwege Cureghem Centre

+41.24.07,00/+01.45.25,00


 

driekleur kbdb kl Nationale KBDB wedvlucht - Châteauroux van 7/7/2018

 Aantal duiven 
 de verenigingen Ninove, Aalst en Liedekerke hebben niet mogen inkorven aangezien zij zich in de schutkring bevinden die werd bepaald ingevolge
 een uitbraak van de ziekte van Newcastle in Haaltert.

 


Mededeling KBDB - Ziekte van Newcastle

Aan de verenigingen en liefhebbers die binnen een schutkring vallen van een uitbraak van de ziekte van Newcastle.

Gelieve via deze link de documenten te vinden ons overgemaakt door het FAVV

Samengevat vanaf 2/7/2018

besmetting bij hobbyhouders  : Herstal, Kessel, Dentergem, Zoutleeuw, Erpe-Mere, Soignies, Verviers, Villers-La-Ville, Theux, Hélécine

 • verenigingen binnen een straal van 500meter kunnen geen duiven inkorven
 • liefhebbers binnen een straal van 500meter kunnen geen duiven inkorven

Besmetting bij professionele handelaar in Haaltert

 • verenigingen binnen een straal van 10km kunnen geen duiven inkorven
 • liefhebbers binnen een straal van 10km kunnen geen duiven inkorven.

Het FAVV evalueert de situatie elke dag en zal ons berichten van zodra deze maatregelen versoepelen of afgeschaft worden.

Het FAVV dringt erop aan deze onderrichtingen strikt na te leven.


“Gelieve nota te nemen dat de KBDB-burelen gesloten zullen zijn op donderdag 16/08/2018 en vrijdag 17/08/2018”.


Reportage : Duivensport in Brussel - Uitkijken naar Barcelona...


PE Antwerpen - wijziging vluchtprogramma


zon te warm

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor de komende dagen, dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, VOOR ALLE WEDVLUCHTEN het aantal duiven per mand te verminderen met 10%.

Indien de weersgesteldheid het toelaat, mag komend weekend ook vroeger worden gelost m.n.

Voor de snelheid in België en in Frankrijk vanaf 6u30 met uitzondering voor West-Vlaanderen vanaf 7u00 en Quiévrain (zondag) vanaf 7u30
Voor ALLE andere wedvluchten (zoals op de lossingsvergunning van de FCF wordt vermeld) vanaf 6u00
Bovendien dringen wij er bij de verenigingen op aan de duiven zeker te drenken in de vereniging.

De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven, vermeld in de criteria “wegvervoer”


PE Vlaams-Brabant : lossingsuren volgend weekend


Persbericht KBDB - Toelichting bij mededeling FAVV 29-6-18 - Ziekte van Newcastle.
Bij deze informeert de KBDB de duivenliefhebbers en de verenigingen dat duivenliefhebbers waarvan het hok gelegen is binnen de schutskring kunnen
deelnemen aan de wedvluchten en leervluchten voor zover zij zich in orde hebben gesteld aan de verplichtingen omtrent het inenten van de duiven tegen paramyxo.
Het FAVV heeft ons dit officieel bevestigd.


driekleur kbdb kl Nationale KBDB wedvlucht - Châteauroux van 7/7/2018

 Inkorving :  5/7/18 - inkorvingsburelen

SPECIALE WAARBORG CHATEAUROUX NATIONAAL 9/6/2018

Oude duiven :

1 X MISE 20Euro

Jaarlingen :

1 X MISE 20Euro


Persbericht FAVV 30-6-18 - Ziekte van Newcastle


driekleur kbdb kl

Nationale KBDB wedvlucht - Guéret van 30/6/2018 (Oude + jaarlingen) - Aantal duiven - Los : 6u30
Voorlopige klassering van de eerste 100 op basis van de aanmeldingen op KBDB-online : OUDE   - JAARLINGEN
inkorving : 28-6-18
Documenten voor de inkorvingslokalen

 

Bericht aan de verenigingen van de interprovinciale lossing Vl-Br, O-Vl en Antwerpen.

Voor wat betreft de interprovinciale lossing Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen zullen vanaf 1 juli 2018 de jonge duiven in Quiévrain samen gelost worden met de oude duiven


Bericht FAVV 27-6 - Newcastle


Persmededeling KBDB 26-7

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor de komende dagen, informeren wij u dat, indien de weersgesteldheid het toelaat, vroeger mag worden gelost m.n.

 • Voor de snelheid in Frankrijk vanaf 7u00
 • Voor de snelheid in België vanaf 7u30
 • Voor ALLE andere wedvluchten en zoals op de lossingsvergunning van de FCF vermeld vanaf 6u00

Bovendien dringen wij er bij de verenigingen op aan de duiven zeker te drenken in de vereniging.

 

De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven, vermeld in de criteria “wegvervoer”


PERSMEDEDELING KBDB 27-6 - bespreking met de Franse federatie


PE Vlaams-Brabant - mededeling voor de duivenliefhebbers en verenigingen -
KHF voor jonge duiven afgelast voor het WE van 30-6

PE OOst-Vlaanderen en PE West-Vlaanderen


PE LImburg - Euregionale wedvluchten 2018


PE Antwerpen : Wijziging Chevrainvilliers van 30-6-18 


Buitengewone nationale algemene vergadering van 22-6-18 

Beslissingen  rechtzetting 22-6-18 20:15


PE Limburg - vluchten Belgisch & Nederlands Limburg


PE Antwerpen - lossingsuren in de week


Persbericht KBDB - WPROL nationale en internationale uitslagen


PE West-Vlaanderen : Aflassen van Fontenay jonge duiven voor komende weekend


PE Limburg : Zitdagen in juni en juli


PE Vlaams-Brabant : nieuwsbrief nummer 1 van juni 2018


PE Limburg : bijkomende wedvluchten voor jonge duiven in het weekend van 16-17 juni.driekleur kbdb kl 
Châteauroux 9-6-18 KBDB - Aantal duiven

Los om 7u00

Voorlopige uitslag (eerste 100) op basis van de aanmeldingen :  OUDE  -  JAARLINGEN

Voorlopige nationale uitslagen op basis van de bestatigingen 
OUDE - JAARDUIVEN

Ingevolge technische problemen met KBDB-online tijdens de wedstrijd  is het mogelijk dat de huidige lijst van de eerste 100  niet correct is. Onze excuses hiervoor.


P E R S M E D E D E L I N G

NATIONALE VLUCHTEN VANAF LIMOGES

De KBDB herinnert eraan dat voor de nationale vluchten vanaf Limoges ALLE duiven dienen aangemeld te worden MET VERMELDING van het nummer van de controlegummi.

De eerste duif per categorie dient gemeld te worden binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) met vermelding van het nummer van de controlegummi via

*   een communicatiemiddel aan het inkorvingsbureel

*   KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB

Vanaf de tweede duif per categorie dient de melding te gebeuren binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) met vermelding van het nummer van de controlegummi via

*   een communicatiemiddel aan het inkorvingsbureel

*   KBDB-online, officieel aanmeldingssysteem van de KBDB


"Expo d'été" in Silly van 1 tot 15 juli 2018


 PE Limburg - aanpassing vluchtkalender weekend 9 en 10 juni voor alle gewesten. 


Nieuwe coördinaten
SAINT - VINCENT 
(13/7/2018) :   + 43°38’25” / - 01°15’12”
Route du Stade – Saint-Jean de Marsacq


PERSMEDEDELING t.a.v. DE NATIONALE INKORVINGSLOKALEN en de DEELNEMENDE LIEFHEBBERS

In tegenstelling tot hetgeen werd medegedeeld in onze persmededeling van 22.05.2018 vestigen wij de aandacht op het feit dat, indien het elektronisch systeem faalt,

 • ENKEL de gummiring in een manueel toestel bij wijze van 1ste bestatiging kan worden geklokt
 • Een chipring NOOIT in een manueel toestel kan worden geklokt bij wijze van 1ste bestatiging doch wel als controlebestatiging

MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


PE West-Vlaanderen : zitdagen in juni, juli & augustus


BERICHT AAN DE LIEFHEBBERS EN VERENIGINGEN

Bij deze herinnert de KBDB eraan dat enkel de liefhebbers die lid van de KBDB zijn in 2018 – en dus een hoklijst 2018 hebben ingediend en betaald -  kunnen deelnemen aan de wedvluchten 2018.

Indien een liefhebber inkorft zonder lid van de KBDB te zijn in 2018, dan zullen zijn constataties niet in aanmerking genomen worden en zullen zijn inzetten verbeurd verklaard worden ten voordele van de wedvlucht.

De liefhebber dient dus bij de inkorving in het bezit te zijn van zijn KBDB lidkaart 2018.

Uitzonderingen hierop zullen NIET worden aanvaard.


MEDEDELING t.a.v. de INKORVINGSLOKALEN van de (INTER)NATIONALE WEDVLUCHTEN 2018

Wij herinneren u aan de beschikkingen van art. 103 NSR (zie hierna) waarin wordt gestipuleerd dat elke beslissing om een duif of een liefhebber op een nationale wedvlucht te declasseren dient genomen te worden door het desbetreffende inkorvingslokaal.

Wij dringen er dan ook op aan dat de beschikkingen van art. 98 & 101 NSR (zie hierna) i.v.m. controlebestatigingen en aanmeldingen STIPT worden NAGELEEFD en overtredingen dienaangaande door uw inkorvingslokaal dienen GESANCTIONNEERD te worden.

Inkorvingslokalen die de in het NSR opgelegde regels niet strikt toepassen, stellen zich bloot aan sancties.

Bijlage : artikel 98, 101 en 103 van het NSR


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


Chalon sur Saône - nieuwe coördinaten 

Parking Demigny – Route de Demigny (à côté du Stade Léo Lagrange)  +46.48.43,00 / +04.50.40,0


Agen - nieuwe coördinaten enkel voor 2018
Hippodrome de Beaumont de Lomagne  +43.53.18,0 / +01.00.23,0


Liefhebbers die nog een elektronisch liefhebberstoestel beschikken dat niet voorzien is van de nodige KBDB zegel,
dienen zich hiervoor, vanaf 17/5/2018, te wenden tot de betreffende firma.


De KBDB herinnert de verenigingen er aan dat, in toepassing van art. 30 laatste § van het NSR de elektronische koppelingslijsten 2018 voor de oude duiven en de jaarlingen dienen ingediend te worden vóór 26/05/2018.

De werkwijze voor het doorsturen vindt u hierna.

Mededeling KBDB aan de verenigingen in verband met de koppelingslijsten 2018. 

Werkwijze Bricon
Werkwijze Tipes
Werkwijze Unikon


Persmededeling KBDB 22-5-18


Mededeling KBDB aan de duivenliefhebbers en de verenigingen - Art. 98 NSR - gummiringen


Lossingen in Wolvertem


Mededeling KBDB voor de inkorvingsburelen van de nationale vluchten.


 orleans 1 Wie lost waar in uw provincie ? Klik hier


PE West-Vlaanderen - geen zitdagen op 10 en 17 mei 2018


loodje Mededeling KBDB 25-4-18 - loden, etiketten en aantal duiven in manden


mira MIRA 2018

 EK 2018 - Belgische deelnemers


 Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebber - elektronische toestellen 


edit f2NATIONALE DAGEN 2018

Data : vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2018

Locatie : STAYEN (Sint-Truiden)

Alvast bedankt om deze data in uw agenda te noteren !


verzenddoos duifNieuw item te koop in onze webshop - verzenddoos voor een duif >>> klik hier om naar de webshop te gaan.


MEDEDELING KBDB 12-4-18 - BIJDRAGE PUBLICITAIRE HOKKEN


Bericht vanwege de NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie)

De burelen van de NPO zijn verhuisd.

Hieronder vindt u alle nuttige informatie
www.duivensportbond.nl
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 0031 26 48 34 150
Adres :
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem


Persmededeling KBDB 22-3-18 - Lossingsinformatie


Paramyxo vastgesteld bij een duivenhouder te Bornem. (bron FAVV)


sperwer Bescherm de postduivensport - teken de petitie


1-3-18 MEDEDELINGEN van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR


22-2-18 Mededeling KBDB - paramyxo


22-2-18 Mededeling aan de verenigingen in verband met de vrachtbrief 2018


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


Olympiade 2019 Polen

Flyer


Mededeling KBDB 16-1-18

Mededeling aangaande de beslissing, genomen door de nationale algemene vergadering van 25/10/2017,
om de gummiringen op de grote halve-fond af te schaffen


Nationale Dagen 2017

 PERSMEDEDELING
 
 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND 2017
 
 Ingevolge de beslissing van de Burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg waarbij, op basis van artikel 19 § 2 van het gerechtelijk   wetboek,  de vordering van de tegenpartij GEGROND werd verklaard, wordt het NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND in   beraad gehouden.
 
 Dientengevolge zal de uitreiking van de prijzen voor dit kampioenschap AS-DUIF ALL ROUND tijdens de nationale dagen 2017 in Hooglede op zaterdag 06/01/2018,  niet doorgaan tot definitieve uitspraak in deze hangende burgerlijke procedure wordt bekomen. 
 

 
EuroCartridgeSmartDeals  Print goedkoop en steun uw vereniging!! Meer info...
 
 
Zowel leden als niet-leden kunnen inktpatronen bestellen via de website www.inktentonersvoorkbdb.be.  
Door het rolnummer van uw vereniging te vermelden, wordt 7 % van de aankoopprijs van de “Smartdeals” en 5% van de aankoopprijs van de ” Xerox XRC toners” geschonken aan uw vereniging.

logo kbdb zwart MEDEDELING

 Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
 Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
 Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing : 

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning                                                                           


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter