Privacy Policy

                                    

    kbdb online   TTinfo smartphone icoon   fci

plattelands

lossingen in beeld logo         

 

23-05-19 Mededeling van de KBDB

Aan de PE’s Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen

Er mag aanstaande zaterdag 25/05/2019 opnieuw worden gelost in Chevrainvilliers.

Gelieve te noteren dat, op verzoek van de Franse Federatie, de duiven van de drie betrokken PE’s, waarvoor initieel lossingen werden voorzien vanuit Chevrainvilliers, verplichtend op deze lossingsplaats dienen te worden gelost op 25/05/2019 m.n.:

 • Rekening houdend met het feit dat de verste afstand

  • Chevrainvilliers/Vlaams-Brabant sector 2 & 3
  • Chevrainvilliers/Oost-Vlaanderen (Westenlijn)

  bijna identiek is, werd door de voorzitter van het NSC, na klacht, beslist dat voor beide lossingen een beurtrol zal worden toegepast.

  Dit betekent dat dit weekend (25/05/2019) de volgorde van de lossingen als volgt wordt bepaald:

  • Interprovinciale lossing (Antwerpen West – Oost-Vlaanderen – Vlaams-Brabant sector 1)
  • Antwerpen Oost
  • Vlaams-Brabant sector 2 & 3
  • Oost-Vlaanderen (Westenlijn)

 


22-5-19 Persmededeling KBDB - Vierzon 19-5-19.


PE Limburg - wijziging wedvlucht Chimay 25/5 naar Mettet.


Mededeling ter attentie van de verenigingen & rangschikkers

Gelieve te noteren dat de landcode dient vermeld te worden vóór het jaartal en het ringnummer van de duif op ELKE uitslag en dit teneinde geen problemen te veroorzaken voor de liefhebbers .


15-5-19 Mededeling KBDB : Bergerac en dubbeling op de nationale en internationale wedvluchten


PE West-Vlaanderen : UPDATE van de criteria provinciale kampioenschappen


PE Antwerpen : Dan toch Chevrainvilliers op 18-5-19 !!


Aanmelden van duiven voor KBDB-online
Handleiding voor de liefhebbers
Link naar gebruikersvideo's van anONS.be


8-5-19 Mededeling van de KBDB – vluchten weekend 11 & 12/05/2019

Dankzij aandringen van de nationale voorzitter en de voorzitter van het nationaal sportcomité maar eveneens dankzij de medewerking van de vervoerders werd, in samenspraak met alle voorzitters van de PE’s/SPE’s en rekening houdend met de slechte weersvoorspellingen voor zaterdag 11/05/2019, beslist dat de vluchten, zowel voor de SNELHEID als de KLEINE & GROTE HALVE-FOND, initieel voorzien op zaterdag 11/05/2019, worden verplaatst naar zondag 12/05/2019.

Dit houdt in dat de inkorvingen met:

 • 1 nacht mand zullen plaatsvinden op zaterdag 11/05/2019
 • 2 nachten mand zullen plaatsvinden op vrijdag 10/05/2019

Rekening houdend met het feit dat er meerdere inkorvingen zullen plaatsvinden op dezelfde dag, wordt de aandacht van de verenigingen erop gevestigd dat de bepalingen van het nationaal sportreglement strikt dienen nageleefd te worden.


8-5-19 Mededeling van de KBDB

Beslissingen Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 06/05/2019

 1. De volgende beslissingen werden, in toepassing van artikel 4.2 van de Plichtenleer van de KBDB-mandatarissen, mondeling medegedeeld:
 • ten overstaan van dhr Frans HERMANS, een schorsing van 5 jaar vanaf 06/05/2019;
 • ten overstaan van dhr Filip D’HONDT, een schorsing van 6 maanden vanaf 06/05/2019;
 • ten overstaan van dhr Boudewijn DE BOSSCHER, een schorsing van 6 maanden vanaf 06/05/2019.

De KBDB heeft actueel niet de intentie om hierover meer te communiceren omdat de beslissingen nog niet schriftelijk werden betekend aan de belanghebbende partijen, die bovendien hiertegen in beroep kunnen gaan.

      2. De nationale wedvlucht van 22.06.2019, initieel voorzien vanuit   « Tours » wordt vervangen door « Argenton ».

      3. De wijzigingen in de samenstelling van de comités van de PE Antwerpen en de SPE Luik-Namen-Luxemburg worden goedgekeurd.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN .


Koppelingslijsten 2019


8-5-19 Mededeling KBDB

Werkwijze Tipes

Werkwijze Unikon

Werkwijze Bricon


PE Oost-Vlaanderen - vervanging van Chevrainvilliers 


30-4-19 Mededeling van de KBDB – vluchten weekend 04 & 05/05/2019

Rekening houdend met de slechte weersvoorspellingen voor zaterdag 04/05/2019, gepaard gaande met de start van het seizoen voor de kleine halve-fond, heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité, in samenspraak met alle voorzitters van de PE’s/SPE’s, beslist dat de vluchten, zowel voor de SNELHEID als de KLEINE HALVE-FOND, initieel voorzien op zaterdag 04/05/2019, worden verplaatst naar zondag 05/05/2019.

Dit houdt in dat de inkorvingen met:

 • 1 nacht mand zullen plaatsvinden op zaterdag 04/05/2019
 • 2 nachten mand zullen plaatsvinden op vrijdag 03/05/2019

Rekening houdend met het feit dat er meerdere inkorvingen zullen plaatsvinden op dezelfde dag, wordt de aandacht van de verenigingen erop gevestigd dat de bepalingen van het nationaal sportreglement strikt dienen nageleefd te worden.


30-4-19 Mededeling van de KBDB – Kleine Halve-Fond - Chevrainvilliers

De KBDB wenst de verenigingen en de liefhebbers te informeren dat alles in het werk wordt gesteld om een lossingsplaats te vinden voor kleine halve-fond, die aanvaardbaar is voor alle betrokken provinciale entiteiten.

De “druk” bij de Franse Federatie werd opgevoerd teneinde de toelating te bekomen om opnieuw lossingen te mogen uitvoeren in Chevrainvilliers voor de kleine halve-fond.

Het dossier gaat de goede richting uit. De Franse Federatie, nog deze morgen gecontacteerd, is actief op zoek naar een officiële agent voor deze lossingsplaats.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van zodra het antwoord van de Franse Federatie wordt bekomen.

Nationaal Voorzitter en Voorzitter van het NSC

Pascal BODENGIEN en Denis SAPIN


NATIONALE DAGEN 2019

Data : vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2019

Locatie : STAYEN (Sint-Truiden)


PE Limburg - Lossingsplaats Laon en Chevrainvilliers - wijziging programma 2019


18-04-19 Mededeling KBDB - Quiévrain 7-4-19


16-04-19 Mededeling van de KBDB

De nieuwe bestuursploeg werd aangesteld door een beslissing van de nationale algemene vergadering van de KBDB van 11/03/2019.

De afgelopen maand hebben de leden van de nationale raad van beheer en bestuur (NRBB) gepoogd de interne structuur van de KBDB te leren kennen, werden verschillende “dringende” dossier behandeld en werd begonnen met een diepgaande analyse van alle lopende dossiers.

Het is duidelijk dat gedurende een zo kort tijdsbestek deze dossiers niet ten gronde konden worden onderzocht  of het duivenseizoen 2019, hetwelk reeds was begonnen, niet volledig kon worden veranderd.

Niettegenstaande het voorgaande, maken ​​de KBDB en het nieuwe aangestelde bestuur het voorwerp uit van veel kritiek in de duivenpers en op sociale media.

Het klopt dat kritiek moet kunnen worden verdragen en dat het soms kan bijdragen om sommige dingen te veranderen, maar het systematisch uiten van kritiek maken de zaken alleen maar erger.

In een geest van openheid wil de voorzitter van de nationale raad van beheer en bestuur de ​​verschillende gesprekspartners ontmoeten om, binnen de grenzen van het mogelijke, antwoorden te bieden op de door hen gestelde vragen.

Deze samenkomsten zullen hen alsdan in staat stellen het positieve en het negatieve af te wegen en eventueel te overwegen een meer positieve en minder harde kritiek ten overstaan van de KBDB te uiten.

In het belang van eenieder dient de NRBB dergelijke stappen te ondernemen.

Nationaal Voorzitter en Voorzitter van het NSC

                Pascal BODENGIEN en Denis SAPIN


PE Antwerpen - Sponsorprijzen Beyers 2019


 

Mededeling van de KBDB – wedvlucht Quiévrain 07/04/2019

Ingevolge het slechte verloop van de wedvlucht vanuit Quiévrain van 07/04/2019 heeft de nationale voorzitter, dhr Pascal Bodengien, in samenspraak met de voorzitter van het Nationaal Sportcomité, dhr Denis Sapin, beslist een intern onderzoek op te starten naar de omstandigheden die hebben geleid tot de slechte terugkeer van deze duiven. De KBDB zal dan ook niet nalaten, na onderzoek, de eventuele verantwoordelijke(n) te sanctioneren, zodat dergelijke situaties zich, in de toekomst, niet meer zullen herhalen.

De nationale voorzitter en de voorzitter van het Nationaal Sportcomité wensen zich hiervoor bij de betrokken liefhebbers te excuseren.


Paramyxo : persbericht FAVV  29-3-19 - een geval van paramyxo bij een liefhebber in Doornik.


28-3-19 Feestviering van onze Olympische kampioenen Sport en Standaard op maandag 25 maart 2018


28-3-19 MEDEDELING KBDB ter attentie van de LIEFHEBBERS VAN DE SPE LUIK/NAMEN/LUXEMBURG aangaande de CRITERIA van de NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019

Gelieve te noteren dat volgende wijziging werd aangebracht aan de criteria van de nationale kampioenschappen 2019, gepubliceerd in het Bondsblad n° 1/2019 en op onze website, voor wat betreft de tekst opgenomen onder de tabellen met de snelheids- en kleine halve-fondwedvluchten per PE/SPE (zowel voor 1ste en 2de getekende als voor de as-duiven):

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn hok is gelegen. Voor de SPE LUIK/NAMEN/LUXEMBURG kan de liefhebber enkel de vluchten gebruiken van die sector waarin zijn hok is gelegen.


PE LImburg : Bourges 2018 - Prijzen van steden en gemeenten


PE Vlaams-Brabant : mededeling aangaande oude en jaarduiven in 2019


PE West-Vlaanderen : wedvlucht uit Doornik van zaterdag 23 maart 2019 is afgelast.


 

Aan de verenigingen van de onderscheidenlijke PE’s

In toepassing van art. 19 van het Huishoudelijk Reglement en rekening houdend met de beschikkingen voorzien door art. 8 van het Nationaal Sportreglement KAN het provinciaal comité van de PE/SPE de beslissing nemen om voor de wedvluchten, met uitzondering van de nationale wedvluchten, volgende categorieën te voorzien voor de oude duiven en de jaarlingen:
OFWEL
- oude duiven en jaarlingen apart
OFWEL
- oude duiven en jaarlingen samen


Indien wordt gekozen om de oude duiven en de jaarlingen samen in de hoofdwedvlucht te laten vliegen, kan de inrichter een VRIJE dubbeling voorzien voor de oude duiven en/of een VRIJE dubbeling voorzien voor de jaarlingen.


PE Limburg - huldiging prijzen van steden en gemeenten Bourges 11-8-18 in het provinciehuis te Hasselt op 18-3-19.


SMARTDEALS – INKT & TONERSHOP

Bericht aan de verenigingen

Gelieve nota te nemen de KBDB niet meer samenwerkt met de Inkt & Tonershop. Dientengevolge werd de link naar hun website weggehaald. 


 

Quota inkorvingsburelen (inter)nationale wedvluchten:

Gelieve te noteren dat de quota (aantal deelnemende liefhebbers) voor de (inter)nationale wedvluchten 2019 als volgt werden gewijzigd door het nationaal sportcomité:

aard van de vlucht

quota Vlaanderen

quota Wallonië

Grote Halve Fond

15

12

Fond

12

8

Grote Fond

8

5

 


PERSMEDEDELING van de KBDB

Ingevolge de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 11.03.2019 vindt u hieronder de nieuwe samenstelling van de nationale raad van beheer en bestuur (NRBB 2019 -2024) :

Nationaal Voorzitter : Dhr Pascal BODENGIEN

Franstalig Ondervoorzitter + Voorzitter Nationaal Sportcomité : Dhr Denis SAPIN

Nederlandstalig Ondervoorzitter : Dhr Wim LOGIE

Nationaal Penningmeester : Dhr Gertjan VAN RAEMDONCK

Juridisch Raadgever : Dhr Dominique CHARLIER

De raad zal kortelings communiceren aangaande de gisteren uitgevoerde herschikking van de NRBB en wenst te benadrukken dat vanaf nu enkel kalmte en rust zullen heersen in de schoot van de KBDB.

Vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


 PE Vlaams-Brabant - Nieuwsbrief Nr. 2- maart 2019


lossingen in beeld logoSportieve info seizoen 2019


Mededeling NRBB 8-3-19 - Art. 2 NSR


 

Mededeling KBDB aan de verenigingen – online ingave van ringenverkoop aan hokken via Wprol

Wij informeren de verenigingen dat wat betreft het online ingeven van de ringenverkoop aan hokken de verenigingen maar ringen kunnen toewijzen wanneer het aantal niet kleiner is dan 5 ringen.

Voor lagere aantallen kan u de verkoop via mail bezorgen aan de KBDB administratie die dan het nodige zal doen.

Wij verzoeken de verenigingen om hun verkoop aan de hokken regelmatig in te geven in Wprol of de lijsten te bezorgen aan de KBDB.


Boeterooster 2019


 Persbericht 25/02/2019 - Zegeling masters


Nationale Algemene Vergadering van 22-2-19 - Beslissingen


Uitslag BCK keuring Fugare 2019


BCK Keuring 3-3-19 Liedekerke


Buitengewone Nationale Algemene Vergadering 22-2-19 - definiteve dagorde

Nationale Algemene Vergadering 22-2-19 - definitieve dagorde


FUGARE 2019


PE West-Vlaanderen : zitdagen 


 PlattelandsTV - uitzendschema

Countrylife: De Belgische Reisduif - Seizoen 2
uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30
zondag     X   X     X                
maandag           X X         X   X    
dinsdag   X   X                        
woensdag X   X       X   X           X  
donderdag           X   X   X            
vrijdag                     X       X  
zaterdag X     X   X       X     X X   X

Mededeling KBDB 29-01-2019

ZEGELING MASTER 2019 

 1. Alle masters die aangeboden worden moeten vergezeld zijn van het rolnummer van het lokaal. 
  Masters die aangeboden worden waarvan niet duidelijk is tot welke vereniging ze behoren kunnen niet gezegeld worden.
 1. Masters en slave’s van Unikon kunnen pas aangeboden worden nadat deze werden ge-update door de firma Unikon. 
 1. Aan de verenigingen of liefhebbers, die meer dan 20 mechanische klokken aanbieden ter keuring, wordt gevraagd om langs te komen een kwartier voor het einde van de keuring.  
  Zodoende moeten andere mensen niet nodeloos lang wachten.  De keuring van de mechanische klokken neemt wat tijd in beslag.
   

 

PE Limburg - provinciale kampioenenviering 2018 - beeldmateriaal


Olympiade 2019 - definitief klassement categorie Sport


Mutatieformulier 2019


claudine

 Wij informeren de verenigingen en de duivenliefhebbers dat onze medewerkster mevrouw Claudine De Coene vanaf 1/1/19 op pensioen is.

 Wij danken mevrouw De Coene voor de bijna 40 jaar dat ze ten dienste stond van de KBDB, de verenigingen en de duivenliefhebbers.  

 Wij wensen haar nog veel geluk en dat ze nog vele jaren met volle teugen van haar pesioen moge genieten.

 

 

 


PE Oost-Vlaanderen : interprovinciaal akkoord West-en Oost-Vlaanderen en verslag algemene vergadering


Olympiade Polen - Klassement Standaard België


Uitgevoerde dopingcontroles 2018


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek:

The National Horseracing Authority – Turfclub Road -Turffontein 2140 – South Africa


picturetopeople.org 0ff71b0aa1a8b1814c909e19b155bbfde6230bd663910cd012     beeldmateriaal <<< klik hier


Persbericht KBDB 6-11-18 - controle gummi


MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


Liefhebbers die nog een elektronisch liefhebberstoestel beschikken dat niet voorzien is van de nodige KBDB zegel,
dienen zich hiervoor, vanaf 17/5/2018, te wenden tot de betreffende firma.


 orleans 1 Wie lost waar in uw provincie ? Klik hier


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht vanwege de NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie)

De burelen van de NPO zijn verhuisd.

Hieronder vindt u alle nuttige informatie
www.duivensportbond.nl
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 0031 26 48 34 150
Adres :
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem


1-3-18 MEDEDELINGEN van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


Nationale Dagen 2017

 PERSMEDEDELING
 
 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND 2017
 
 Ingevolge de beslissing van de Burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg waarbij, op basis van artikel 19 § 2 van het gerechtelijk   wetboek,  de vordering van de tegenpartij GEGROND werd verklaard, wordt het NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND in   beraad gehouden.
 
 Dientengevolge zal de uitreiking van de prijzen voor dit kampioenschap AS-DUIF ALL ROUND tijdens de nationale dagen 2017 in Hooglede op zaterdag 06/01/2018,  niet doorgaan tot definitieve uitspraak in deze hangende burgerlijke procedure wordt bekomen. 
 

logo kbdb zwart MEDEDELING

 Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
 Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
 Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing : 

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning                                                                           


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter