Nieuws

30-11-2020 Definitieve kampioenschappen PE West-Vlaanderen

De definitieve kampioenschappen van de PE West-Vlaanderen kan u op de kampioenschapspagina van de PE West-Vlaanderen terugvinden.

Definitieve kampioenschappen PE West-Vlaanderen.

27-11-2020 Mededeling van de KBDB t.a.v. alle duivenliefhebbers

De duivensportwereld wordt opgeschrikt door allerhande informaties die circuleren over een Europese Verordening (dewelke in werking treedt in 2021) en die onder meer voorziet in een quarantaine van onze reisduiven. Dit zou het einde van de duivensport betekenen.

Alle Europese Duivensportfederaties evenals de Internationale Duivenliefhebbersbond (FCI) hebben zich gemobiliseerd en zetten de nodige stappen bij de nationale autoriteiten zodat de tekst van deze maatregel wordt aangepast en geen impact heeft op de duivensport.

Momenteel werkt de KBDB, samen met een groep gespecialiseerde dierenartsen, aan dit dossier.

Diverse politieke contacten werden eveneens gelegd en we zijn al verzekerd van hun steun en van hun betrokkenheid bij de verdediging van de belangen van onze liefhebbers.

Tot op heden heeft de KBDB enkel positieve reacties gekregen, maar geloof ons, we blijven alert en zullen er alles aan doen om onze favoriete sport te redden.

Samen staan we sterk!

Met vriendelijke groeten

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien

26-11-20 Mededeling FAVV - vogelgriep uitbraak in Menen


23-11-2020 PE Vlaams-BrabantProvinciale kampioenschappen 2020 Vlaams-Brabant inclusief het Algemeen kampioenschap- Voorlopige uitslag

 


23-11-2020 Wereldkampioenschap Roemenië 2020

Afgelopen vrijdag, 20/11/2020, werd Jonas Everaert op de KBDB ontvangen door de nationale voorzitter, Pascal Bodengien, ter ere van zijn prestatie behaald op het Wereldkampioenschap in Roemenië.

Er werd hem vanwege de KBDB een beker en bloemen overhandigd evenals de prijzen, dewelke werden ontvangen van het organiserend land.

De huldiging gebeurde uiteraard mits rekening te houden met de covid-19 maatregelen.

 

 

Jonas, 25 jaar oud, heeft de duivenmicrobe meegekregen van zijn grootvader, Albert Van der Vorst.

Als 2-jarige knaap bevond hij zich al tussen de duifjes en tot 2017 speelde hij met zijn grootvader in tandem.

Ook het verenigingsleven interesseerde hem en ging als jonge gast (11 – 12 jaar) helpen in het lokaal van Baasrode.

Op 22-jarige leeftijd begon hij op eigen naam met de duiven te spelen op een nieuw hok.

2019 & 2020 waren topseizoenen voor Jonas!

Gefeliciteerd !!

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 

 

 


22-11-2020 Mededeling van het FAVV dd. 20-11-20 - Vogelgriep


19-11-2020 PE Vlaams-Brabant :  Bonnenverkoop Jeugdclub is van start gegaan en loopt tot 28-11-20.


17-11-2020 - Mededeling van de KBDB - Nationale Dagen

Zoals beloofd komen wij bij jullie terug met aanvullende informatie.

Gezien de onzekerheid betreffende Covid-19 hebben wij ervoor gekozen om de editie 2020 te verdagen naar december 2021.  Dit hadden jullie zeker verwacht …

Uw gezondheid en veiligheid primeren.

Ons doel blijft ongewijzigd. We wensen Dagen te organiseren tijdens dewelke onze kampioenen en bezoekers kunnen genieten van de beurs, de standen en diverse activiteiten in een ontspannen sfeer.

Alvast bedankt om deze data in uw agenda te noteren :

 NATIONALE DAGEN 2020

Data : woensdag 1 en donderdag 2 december 2021

Locatie : Flanders Expo (Gent)

NATIONALE DAGEN 2021

Data : vrijdag 3 en zaterdag 4 december 2021

Locatie : Flanders Expo (Gent)

 Stay Safe !

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


14-11-2020 Persbericht van de KBDB
In navolging van de richtlijnen ontvangen van het FAVV op zaterdag 14/11/20, vraagt ​​de KBDB haar duivenliefhebbers om hun duiven preventief op het hok te houden. Deze strengere maatregelen in de strijd tegen vogelgriep, verordend door de AFSCA, treden in voege op 15-11-2020.
Aanvullende details over deze materie volgen in de komende dagen.

Voor de KBDB
De Nationale President
Pascal Bodengien

 

14-11-2020 Persbericht FAVV

Het referentielaboratorium Sciensano heeft vandaag de eerste besmettingen met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus gemeld bij wilde vogels in ons land. Het gaat om een knobbelzwaan, een kolgans en een wulp gevonden in de kustgemeenten Oudenburg, Bredene en Middelkerke. De dieren waren ter verzorging aangeboden in een vogelopvangcentrum en zijn via het netwerk, dat het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos heeft opgericht om verdenkingen van vogelgriep bij wilde vogels in Vlaanderen te monitoren, aangeboden voor een analyse.

Gezien de verschillende vindplaatsen, is het waarschijnlijk dat de er in de ganse kuststrook en mogelijk ook elders in het land vogelgriep circuleert bij wilde vogels.

Minister Clarinval heeft daarom op advies van het FAVV beslist om de ophokplicht, die al verplicht is voor pluimvee van commerciële houderijen, uit te breiden tot de hobbysector. Daarnaast worden ook alle verzamelingen en markten van pluimvee en vogels strenger gereguleerd. Hou er rekening mee dat deze door de coronamaatregelen sowieso op dit ogenblik verboden zijn.

Deze bijkomende maatregelen zullen ingaan op zondag 15 november.
Jullie vinden ter informatie in bijlage het persbericht dat de Minister en het FAVV verspreiden.
Onze webpagina’s over vogelgriep worden vandaag nog bijgewerkt.

Ik benadruk nogmaals dat het risico op insleep bij pluimvee vanuit wilde vogels met dit virus erg hoog is. Het is daarom belangrijk dat de bioveiligheid tot in de puntjes verzorgd en toegepast wordt.

Ik geef jullie verder nog kort de toestand op Europees niveau weer:

  • Voor wat betreft pluimvee, zijn er in Nederland nu 4 uitbraken vastgesteld, waarvan 3 op commerciële bedrijven. Daarnaast telt ook Duitsland nu 4 besmettingen in het noorden van het land, alle op kleinere houderijen. In het VK staat de teller voorlopig op 2 commerciële bedrijven.
    Op kaart 1 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze bedrijven aangeduid: rood = commercieel, blauw = hobby.
  • Voor wat betreft wilde vogels, hebben het VK en Ierland hun eerste besmettingen gemeld. Vooral in Duitsland en Nederland zijn ondertussen tientallen locaties gemeld waar besmette dieren zijn aangetroffen.
    Op kaart 2 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze vindplaatsen aangeduid in het blauw.

12-11-2020 PE Vlaams-Brabant : kampioenschappen 2020 van de Jeugdclub


12-11-20 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers

edit f2 formulier aangifte

De afgelopen tijd worden verschillende liefhebbers geconfronteerd met duivendiefstallen. Een spijtige zaak voor de liefhebbers die hiermee te maken krijgen.

Wij, als KBDB, willen deze liefhebbers niet in de kou laten staan en hen bijstaan in deze moeilijke periode, waarbij in vele gevallen een gans levenswerk aan diggelen wordt geslagen. We denken ook aan de emotionele waarde dewelke de duivenliefhebbers aan hun duivenkolonie toedragen.

Dit is dan ook de reden waarom wij de liefhebbers, die het slachtoffer zijn geworden van zo’n dergelijke laffe daad,  willen vragen om aangifte te doen bij de KBDB zodat wij een gezamenlijk dossier kunnen samenstellen en overmaken aan de betrokken judiciële diensten in de hoop alzo de daders te vatten en onze liefhebbers de hen zo dierbare duiven terug te kunnen geven.

Hiervoor vindt u, bijgevoegd, een aangifteformulier met verzoek dit, na invulling en ondertekening, over te maken via e-mail (nationaal@kbdb.be) of per post (KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle).

Samen staan we sterker!

Houd het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


Björn Dufloucq uit Boezinge (West-Vlaanderen) poseert hier samen met zijn bijna vierjarig dochtertje Fay .
We merken dat veel jonge liefhebbers hun kinderen reeds op jonge leeftijd betrekken en laten kennis maken met hun geliefde hobby !

 

 

 

 


10-11-2020   Mededeling van de KBDB – Covid-19

T.a.v.  de verenigingen

INDIENEN VAN DE HOKLIJSTEN 2021

Zoals u weet, zullen de liefhebbers binnenkort hun hoklijst binnenbrengen. De hoklijst moet voor 15 november in uw vereniging worden ingediend.

  • Wanneer de liefhebbers de hoklijsten binnenbrengen, vragen wij u om alle sanitaire maatregelen, dewelke u zeker en vast kent, na te leven teneinde geen enkel risico te lopen ;
  • Kies voor de betaling van de hoklijsten via de rekening van uw vereniging.

Op het moment dat alle lijsten in uw bezit zijn, moet u deze uiterlijk 1 DECEMBER 2020 indienen bij de betreffende PE.

Dit jaar vragen we u om ze niet via uw PE in te dienen maar om ze per post over te maken aan de nationale zetel van de KBDB op het adres Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


9-11-2020 PE Antwerpen : sponsorvluchten Beyers 2020 : voorlopige uitslag


5-11-2020 Starterspakket nieuwe leden : Formulier aanvraag starterspakket 2021      INFO  STARTERSPAKKET VOOR NIEUWE LEDEN 2021


 

5-11-2020 MEDEDELING VAN DE KBDB  - RINGENBESTELLING 2021

Voor uw bestelling ringen 2021 verzoeken wij u rekening te houden met het feit dat de KBDB, bij uitputting van de huidige voorraad ringen, geen bijbestelling per provinciale entiteit zal uitvoeren.

Om overstock van ringen van de verschillende PE’s te vermijden, zal, bij noodzaak, enkel één serie worden bijbesteld.

Indien u absoluut ringen wenst van uw eigen PE/SPE, verzoeken wij u dit te voorzien bij uw eerste bestelling ringen.

Met achtingsvolle groeten,

Patrick Marsille

Algemeen Secretaris KBDB


4-11-2020 PE Antwerpen - Provinciale kampioenschappen 2020 - Voorlopige uitslag

De provinciale kampioenenviering van de PE Antwerpen die voorzien was op 12 december 2020 wordt ingevolge Corona
verschoven naar een latere datum.


4-11-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19

Op basis van de sanitaire maatregelen die actueel van kracht zijn, heeft de KBDB beslist om momenteel de aflevering van een toelating met betrekking tot de organisatie van openbare verkopen (art. 105 van het Nationaal Sportreglement) op te schorten.

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


3-11-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19

ZITDAGEN

Ingevolge de beslissingen genomen door de nationale veiligheidsraad ziet de KBDB zich genoodzaakt om te reageren en om maatregelen te treffen teneinde aan de nieuwe voorschriften te voldoen die van toepassing zijn met ingang van 02/11/2020.

Wat betreft de werking van de KBDB worden de in de provincies georganiseerde zitdagen tot nader order en zeker de komende 6 weken afgeschaft.

Met vriendelijke groeten.
Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


2-11-2020 PE Limburg - provinciale kampioenschappen 2020 - Voorlopige uitslag - update

 

 


30-10-2020 Persmededeling van het FAVV - Vogelgriep
Vogelgriepvirus H5: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee


29-10-2020 Voorlopige provinciale kampioenschappen PE Oost-Vlaanderen.

De voorlopige provinciale kampioenschappen van de PE Oost-Vlaanderen staan online.

Deze kan je terug vinden op de pagina van de PE Oost-Vlaanderen onder het tabblad Kampioenschappen.

Klachten of opmerkingen kunnen verstuurd worden tot 8 november naar deschuyffeleer.n@kbdb.be

 


29-10-2020 Voorlopige provinciale kampioenschappen PE West-Vlaanderen.

De voorlopige provinciale kampioenschappen van de PE West-Vlaanderen staan online.

Deze kan je terug vinden op de pagina van de PE West-Vlaanderen onder het tabblad Kampioenschappen.

Klachten of opmerkingen kunnen verstuurd worden tot 8 november naar deschuyffeleer.n@kbdb.be

 


28-10-2020 Persmededeling FAVV - Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder te Eghezée


28-10-2020 Mededeling van de KBDB - Covid-19

In overeenstemming met de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus (COVID-19), blijft de KBDB publiek ontvangen in zijn kantoren maar ENKEL OP AFSPRAAK. Deze nieuwe bepaling is van toepassing VANAF 02/11/2020 t.e.m. 13/12/2020.

Ter herinnering, u kunt het overgrote deel van uw administratieve zaken per telefoon, per e-mail en via de post regelen.

Als u een beroep moet doen op onze KBDB-diensten :

  • Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met uw provinciale secretaris (voor meer info, raadpleeg onze KBDB-website www.kbdb.be)
  • De algemene KBDB-administratie blijft, in de voormiddag, bereikbaar per telefoon: 02/537.62.11 en de hele dag per e-mail admin@kbdb.be

Indien u toch een personeelslid wenst te spreken, dan kan u terecht in het KBDB-gebouw te Halle, na voorafgaandelijke afspraak. 

 Houdt het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


26-10-2020 Mededeling KBDB voor de duivenliefhebbers
De handleiding voor het beheren van de duivenlijst op het KBDB platform is momenteel beschikbaar in het nieuwe item "Handleidingen" dat werd toegevoegd onder de knop "info" in het menu.
Opgelet : de duivenliefhebbers dienen nog steeds de voorgedrukte hoklijst in de vereniging van hun keuze in te dienen. Wel kan een afdruk van de duivenlijst aan de hoklijst worden toegevoegd. Het is dan niet meer nodig de ringen op de keerzijde van de voorgedrukte hoklijst te vermelden.


26-10-2020 Mededeling van de KBDB ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

Het vluchtseizoen 2020 is ten einde.

We wensen alle verenigingen, alle medewerkers in de verenigingen, de lossingsverantwoordelijken, de vervoerders, de inrichters en iedereen die betrokken is geweest om onze duiven op een veilige manier in te korven, naar de lossingsplaats te brengen en aldaar te lossen hartelijk te danken voor het afgelopen sportseizoen 2020, hetgeen niet evident was.

Rekening houdend met de uitbraak van de Covid-19 pandemie in het begin van het seizoen 2020 hebben blijkbaar bepaalde liefhebbers en verenigingen transportmanden van hun vervoerder gebruikt. Wij werden ervan geïnformeerd dat enkele van deze manden nog niet werden teruggebracht naar de betrokken transporteur.

Wij vragen dan ook, na contact name met uw vervoerder, de nog in uw bezit zijnde transportmanden binnen te leveren.

Hou het vooral gezond en neem geen risico!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


23/10/2020 - Nationale Algemene Vergadering van de KBDB

Beslissingen              PowerPoint            Sportieve punten


21-10-2020 Voorlopige uitslag Olympic Hope


16-10-2020 Mededeling van het FAVV - Vogelgriep


12-10-2020 Mededeling KBDB

Het vluchtseizoen 2020 loopt op zijn einde en niettegenstaande de covid-19 pandemie zijn we van mening dat het afgelopen seizoen als positief kan worden bestempeld.

Spijtig genoeg blijven de coronacijfers stijgen en moeten wij iedereen onder ons beschermen tegen dit virus.

Na het seizoen komt de periode van de vergaderingen in de schoot van de verenigingen/groeperingen evenals de kampioenendagen. Deze evenementen zullen, volgens de federale richtlijnen, worden gecontroleerd, toegelaten of geannuleerd.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn begaan met de gezondheid van alle leden en dit is dan ook de reden waarom wij aandringen dat, indien een vergadering en/of kampioenenviering wordt ingericht in de schoot van uw vereniging  VOOREERST contact dient opgenomen te worden met het gemeente- of stadbestuur teneinde te vernemen of dergelijke manifestaties kunnen en mogen doorgaan en welke specifieke maatregelen in acht dienen genomen te worden. Zonder een dergelijke toelating kunnen de boetes enorm hoog oplopen (tot 750 EURO per vastgestelde overtreding).

Wij vragen dan ook aan alle verenigingen om het gezond verstand te laten spreken teneinde op een veilige manier de vergaderingen en kampioenenvieringen te laten doorgaan of desgevallend af te gelasten.

Hou het vooral gezond en neem geen risico!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


8-10-2020 Nationale Algemene Vergadering 23-10-20 - Definitieve dagordes

Dagorde buitengewone NAV 23.10.2020

Dagorde NAV 23.10.2020


PE West-Vlaanderen : uitslag kampioenschap 2020 West-Vlaamse Jeugdclub


2-10-2020 Nationale kampioenschappen 2020

Voorlopige uitslag zonder details : kampioenschappen voorlopig zonder details
Details van de kampioenschappen berekend door de KBDB  : kampioenschappen voorlopig 2020 details

Details van de kampioenschappen die automatisch werden berekend : https://www.kbdb-online.be/admin/Website/Tussenstanden.php

 

 


M E D E D E L I N G van de KBDB – Nationale Dagen 2020

De huidige situatie heeft de KBDB ertoe aangezet om de editie van onze Nationale Dagen 2020 tot volgend jaar uit te stellen.

We willen het natuurlijk gezellig houden, met inachtneming van de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Daarom is het op dit moment niet mogelijk ons evenement op de geplande datum voort te zetten. De bescherming van de liefhebbers en de bezoekers is een prioriteit !

Onze nationale kampioenen verdienen alle respect en alle eer om op een fatsoenlijke manier te worden gehuldigd !

 

We hopen jullie allen begin volgend jaar te mogen ontmoeten.

We komen snel bij jullie terug met aanvullende informatie.

Stay safe !

Vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


30-09-2020 - Mededeling FCI

Het spijt ons dat het WK 2020 in zo'n vreemde situatie (Corona) wordt georganiseerd en dat we dit niet samen kunnen beleven.

We willen je graag de mogelijkheid bieden om de sfeer te voelen en de live aankomsten te zien via live-streaming op de WCH Facebook-pagina

https://www.facebook.com/World-Championship-FCI-Romania-2020-102612921550022/

De uitzending start woensdag rond 11.00 uur (Roemeense tijd) en zal live te zien zijn.

Deel deze informatie met alle duivenliefhebbers.


Jeugdclub Vlaams-Brabant - 3de bonnenverkoop


Beslissingen Nationale Algemene Vergadering 3-8-20 in toepassing van art. 35 van de Statuten


 


De Covid-19 pagina (alles van Covid-19 van de afgelopen maanden)

 


03-09-2020 Mededeling van de KBDB aangaande de nationale kampioenschappen 2020

De criteria van de nationale kampioenschappen 2020 evenals de formulieren werden gepubliceerd in het Bondsblad n° 2/2020.

Hierna vindt u nog enkele verduidelijkingen: Lees verder...


02-09-2020 Mededeling van de KBDB

Op 11/08 werd aan de KBDB een bevelschrift betekend op verzoek van WProl, onze vorige softwareleverancier waarmee de overeenkomst werd beëindigd, met als doel het door onze huidige softwareleverancier ontworpen programma, Bricon, te laten onderzoeken door een gerechtsdeskundige.

Dit onderzoek is nog steeds lopende maar de KBDB ziet het resultaat hiervan in vol vertrouwen tegemoet, waar haar uiteraard niets te verwijten valt.

Van zodra wij meer informatie verkrijgen zullen wij onze leden uiteraard onverwijld hiervan op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


Provinciale kampioenschappen 2020 - deelnemingsformulier

Nationale kampioenschappen 2020 - deelnemingsformulieren

Criteria van de nationale kampioenschappen 2020

Werd uw deelnameformulier reeds ingeschreven? Controleer dit hier.

INDIENING
Waar?
Uitsluitend de formulieren en de uitslagen (voor de kampioenschappen waarvoor uitslagen dienen
meegestuurd te worden) ingediend op de zetel van de KBDB te Halle zullen worden aanvaard.
Wijze van indiening:
per post, per fax, per e-mail, afgifte op de KBDB-zetel te Halle
Uiterste datum van indiening voor de kampioenschappen:
✓ kleine halve-fond oude duiven & jaarlingen
✓ snelheid oude & jaarlingen
✓ as-duif snelheid oude
✓ as-duif snelheid jaarlingen
✓ as-duif kleine halve-fond oude
✓ as-duif kleine halve-fond jaarlingen
- Per post: 28 AUGUSTUS 2020 – postdatum telt
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
28 AUGUSTUS 2020 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.

✓ Voor alle andere kampioenschappen:
- Per post: 11 SEPTEMBER 2020 – postdatum telt.
- Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
11 SEPTEMBER 2020 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.

Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen meer aanvaard (ook niet
als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, enz….. werden opgegeven).

Meer info : zie link hierboven naar de criteria !


PE Antwerpen : kampioenschap Beyers (update criteria ingevolge aanpassing nationale vluchten)


PE Vlaams-Brabant : jeugdclub - kampioenschappen 2020


20-8-20 Mededeling van de KBDB

De kijkcijfers van PlattelandsTV spreken boekdelen. Meer dan 200.000 kijkers werden geregistreerd voor de uitzending van de Belgische reisduif in de week van 9 tot 15 augustus 2020. Dit zijn indrukwekkende cijfers en het resultaat spreekt voor zich!

De cijfers tonen meer dan ooit aan dat onze liefhebbers interesse tonen in deze uitzendingen en de gekozen thema’s hun aandacht trekken. We zijn er van overtuigd dat niet alleen onze eigen liefhebbers genieten van deze prachtige reportages maar ook in de smaak vallen bij niet-duivenliefhebbers, dewelke eventueel in toekomst de duivenmicrobe te pakken zullen krijgen en beslissen om van de duivensport hun favoriete hobby te maken.

De KBDB dankt PlattelandsTV voor de fijne samenwerking en de prachtige montages maar dankt vooral de kijkers en alle duivenliefhebbers.

De duivensport zit in de lift ook bij onze allerkleinsten en dit niet alleen in België maar ook bij onze noorderburen.

                  Dit bewijst Chaz Van Elk (20 maanden oud)

 

 

Hij profileert zich als een

volleerde hokverzorger van de

Comb Hilten-Van Elk uit

Nijmegen.

 

 

Mett vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


 


Kwieke 100-jarige duivenliefhebber

Victor De Cauwer uit Temse in de bloemen gezet.

 

 


Montélimar 24/07/2020

Wegens de onbeschikbaarheid van de officiële lossingsplaats in Montélimar, zullen de duiven worden gelost in Donzère met volgende coördinaten:

44° 25’ 45’’  N     4° 42’ 42’’ E


Mededeling van de PE Antwerpen

Aanstaande zaterdag 25/07/2020 wordt de provinciale wedvlucht vanuit Fay-aux-Loges ingericht met inkorving op donderdag 23/07/2020.

Info ORLEANS FVOV/OVV/PE OVL op zaterdag 25/07/2020 met inkorving vrijdagvoormiddag 24/07…

Deze informatie kan u vinden op de actueel pagina van de PE Oost-Vlaanderen.

De verdeling van de Derbyseries kan je tevens vinden op de actueel pagina van de PE Oost-Vlaanderen.


16/07/2020 - MEDEDELING VAN DE KBDB 

 

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020

Gelieve te noteren dat de liefhebbers de tussentijdse rankings in de nationale kampioenschappen 2020 in de categorieën GROTE HALVE-FOND EN FOND kunnen terug vinden op de website van de KBDB:

In het menu Wedstrijden -> Tussenstand-Ranking-Kampioenschap

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


13/07/2020 - MEDEDELING VAN DE KBDB

Ingevolge de problemen dewelke zich hebben voorgedaan afgelopen zaterdag 11/07/2020 en zondag 12/07/2020 en dit respectievelijk op Sermaises en Quiévrain, heb ik een telefonisch onderhoud gehad met de betrokken vervoerder, Johan Bauwens.

Welke feiten hebben er zich voorgedaan:

11/07/2020 Sermaises: laattijdige aankomst van de konvooien van Antwerpen

12/07/2020 Quiévrain: de deur van 1 slag op de vrachtwagen is opengevallen zodat de duiven allen werden gelost om 7u56 i.p.v. het voorziene lossingsuur.

Ik, als nationale voorzitter, lid van de nationale raad van beheer en bestuur en tevens lid van de bestuursraad van de PE Antwerpen, betrokken bij deze beide spijtige voorvallen, zal komend weekend de ophalingen in de PE Antwerpen persoonlijk gaan volgen voor de kleine halve-fond teneinde een beter beeld te krijgen van de problemen dewelke zich stellen en inzicht te krijgen in de situatie waarmee de PE Antwerpen actueel te kampen krijgt.

Er dient een oplossing te worden gevonden.

Uiteraard dient iedereen mee te helpen om een dergelijke problematiek in de toekomst te vermijden en dient iedereen samen te werken. Daarom ook de vraag aan onze liefhebbers: “kom tijdig inkorven” en ook aan onze verenigingen: “sluit de inkorvingen af op het afgesproken uur”.

SAMEN zullen wij ook hieraan een oplossing moeten bieden.

Ik kom zeker en vast nog terug op deze zaak en vraag dan ook het resultaat van het onderzoek van deze problematiek af te wachten.

Bedankt alvast dat wij op eenieders begrip kunnen rekenen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


Duivensport kan zo mooi zijn !

Ganse familie betrokken !

Familie Maes uit Wingene

Andy 35, Kim 34, Yana  10, Yara 8, yolene 5


01-07-20 Mededeling KBDB

Juridisch hoekje

Dossier KBDB / VAN DEN BULCKE

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 04/06/2020

De KBDB werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld tot betaling aan dhr VAN DEN BULCKE van een schadevergoeding van 1.500 euro, wegens een schending van het beginsel van onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep van eiser tegen diens declassering van diens duiven voor de wedstrijd “Cahors” van 16/06/2018.


12/06/2020 - aanpassingen criteria nationale kampioenschappen 2020 ingevolge "Covid-19" - deel I

criteria nationale kampioenschappen 2020 snelheid - kleine halve fond - jeugd 


 


Jake (2 jaar) & Esmée (5 jaar) uit Balen
geven het goede voorbeeld van hoe er
individueel kan worden gelost tot maximum 25 km !!


Manu Gillis (4 jaar) uit Arendonk
in de weer om de jonge duifjes handtam te maken !!❤️

Manu lost ook zijn duifjes individueel (zie link hierna)

👏Gillis Manu

Geplaatst door KBDB - RFCB op Maandag 11 mei 2020

 


 

Fleur uit Zonhoven met haar “pluisje”
Mauro (5 jaar) en Imano (10 jaar) Paternoster uit Sint-Lievens-Houtem

 


2

Dorien Schildermans uit Tessenderlo. Wobbe Dermaux uit Kuurne.

 

 

Nim & Nisa Jalet – 3,5 jaar - Ophasselt

 

 

 

Julias De Greef – 6 jaar – Buizingen Melissa van Gossum – vrouwelijk jeugdlid - Zichem

 


20/04/2020 We vernemen het overlijden van de heer Arthur KNAEPEN (Sint-Truiden).

Zijn duivensportcarrière was opmerkelijk:
- Sinds 1956 lid van het comité van de vereniging "De Eendracht" (Sint-Truiden)
- Sinds 1962 secretaris van de vereniging "De Eendracht" (Sint-Truiden)
- Sinds 1963 provinciaal mandataris
- Sinds 1982 ondervoorzitter van de PE Limburg
- Sinds 1991 nationale beheerder
- Van 1996 tot 2011 - voorzitter van de PE Limburg
- Van 1998 tot 2011 - nationaal penningmeester
- Van 2002 tot 2011 - Statutair secretaris van de FCI (Internationale Duivenliefhebbersbond)
- Sinds 2003 voorzitter van de vereniging "De Eendracht" (Sint-Truiden)
- Sinds 2012 verdienstelijk lid van de KBDB
- Sinds 2017 erelid van de FCI

Hij heeft alle mogelijke wegen van de duivensport (lokaal, provinciaal, nationaal en tenslotte internationaal) bewandeld en daarom kende en beheerste hij het onderwerp “duivensport” als geen ander. De statuten en reglementen van de KBDB hadden voor hem geen geheimen. Veel collega-mandatarissen wendden zich tot hem indien een tekst, een beslissing, ... diende gevonden te worden.

Wat een parcours! Er zijn er niet veel die een dergelijke weg hebben afgelegd ...

We kennen de heer KNAEPEN, in de uitoefening van al zijn functies, als een vriendelijk, intelligent, goedlachs en professioneel man. Door zijn opleiding als leraar kon hij heel goed luisteren naar anderen en gaf hij altijd de voorkeur om in dialoog te gaan en compromissen te sluiten dan opgelegde beslissingen proberen te forceren. Hij was perfect tweetalig, wat zijn werk op nationaal niveau aanzienlijk vergemakkelijkte.

Maar dat niet alleen typeerde hem. Hij hield ook van plezier! Vrienden, een lekker etentje, een goed glas wijn, we zullen hem herinneren als een levensgenieter. Hij hield ook van reizen, met op een voorliefde voor Frankrijk en dan vooral de Provence.

De heer KNAEPEN was niet zomaar een "duivenliefhebber". Zijn vrouw, met wie hij 60 jaar alles deelde, zijn dochters en zijn kleinkinderen, waren alles voor hem.

De KBDB betuigt zijn oprecht medeleven aan de familie en vrienden en wenst hen veel moed in deze moeilijke tijd.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


 

    

Hartelijk dank ook aan hen. ERE WIE ERE TOEKOMT.

Ook de duif, het symbool van de vrede, brengt mensen dichter bij elkaar. Denk maar aan de duif “ARMANDO”, dewelke de duivensport opnieuw in onze woonkamer, op straat, in de scholen en in de fabrieken bracht!

Allen samen zullen wij sterker uit deze crisis komen maar hiervoor dienen de opgelegde maatregelen vanuit de federale overheid STRIKT dienen opgevolgd te worden.

Houd het aub veilig en gezond!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


 

31-3-20
MEDEDELING van de KBDB     

Vanaf heden kunnen de plastieken verzegelingstrips, te gebruiken voor de aluminiummanden evenals voor de constateurs, worden besteld door de verenigingen bij de KBDB tegen de prijs van:

Gele plastieken strips (/500 stuks) à 25,00 EURO per 500

Verzendingskosten:

500 stuks (1,100 kg): <2 kg: 6,90 Euro

De aluminium loodjes mogen in 2020 nog worden gebruikt voor de snelheids- en kleine halve-fondwedvluchten. Vanaf 2021, mogen nog enkel de plastieken KBDB-verzegelingstrips worden gebruikt voor de plastieken manden en de aluminium KBDB-verzegelingstrips voor de aluminium manden et dit voor alle types van wedvluchten.


PlattelandsTV -  link naar aflevering 6 (inclusief samenwerking met Bpost)

 

Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

Link naar E-shop Bpost

Link naar MyStamp Bpost


 

MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat de KBDB-mandatarissen geen mutaties meer mogen uitvoeren.

Indien u mutaties hebt, kunt u zich begeven naar de KBDB-zetel gevestigd in Halle of naar uw zitdag.

Voor meer info aangaande de zitdag van uw PE, gelieve de KBDB-website te raadplegen https://www.kbdb.be/zitdagen/

U kunt vanzelfsprekend ook nog uw mutaties per post verzenden naar de KBDB (52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 Halle). Het ad hoc formulier is beschikbaar op onze website.

 


Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

 

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

 

 


Met de problematiek rond de roofvogels kunnen we melden dat De Nationale voorzitter KBDB Bodengien Pascal in contact is met de voorzitter van Natuurpunt Dhr Gerald Driessens!

Wij als KBDB zijn daar zeer bezorgd over en zullen daar constructief aan werken en op de gepaste manier over communiceren !

Wij vragen vooral via onze gepaste weg :

Strijdduivenaanval@outlook.com of KBDB.Nationaal bewijsmateriaal met foto’s door te sturen zodanig dat wij dit aan ons dossier kunnen toevoegen !

Wij vragen beleefd rustig te blijven en geen ongepaste uitspraken te doen via social media !!


NATIONALE DAGEN 2020

Data : vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2020

Locatie : Flanders Expo (Gent)

Alvast bedankt om deze data in uw agenda te noteren !


 

 

Procedure voor de aanvraag voor het opmeten van coördinaten van een hok door de KBDB


 

Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek (vanaf 01.01.2020):

CER Groupe – Marloie

Rue du Point du Jour 8 à 6900 Marloie

 

Voor bepaalde onderzoeken

FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59

9050 GENTBRUGGE


Nationale Algemene Vergadering 23-10-19 - BESLISSINGEN -  POWERPOINT

Dagorde Buitengewone Nationale Algemene Vergadering
Dagorde Tweede Statutaire Algemene Vergadering


 

PlattelandsTV - uitzendschema

Countrylife: De Belgische Reisduif - Seizoen 2
uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30
zondag X X X
maandag X X X X
dinsdag X X
woensdag X X X X X
donderdag X X X
vrijdag X X
zaterdag X X X X X X X

Mutatieformulier 2020


MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


Liefhebbers die nog een elektronisch liefhebberstoestel beschikken dat niet voorzien is van de nodige KBDB zegel,
dienen zich hiervoor, vanaf 17/5/2018, te wenden tot de betreffende firma.


orleans 1 Wie lost waar in uw provincie ? Klik hier


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht vanwege de NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie)

De burelen van de NPO zijn verhuisd.

Hieronder vindt u alle nuttige informatie
www.duivensportbond.nl
e-mail : info@duivensportbond.nl
Tel. 0031 26 48 34 150
Adres :
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem


1-3-18 MEDEDELINGEN van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


logo kbdb zwart MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop.
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing :

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


Verdwaalde Duif?

Opzoeken - Aanmelden

Agenda:

December 2020
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031