Verslag algemene vergadering 23/11/2013 te Zandhoven

 

pdf versie

 

1. Openingswoord van de voorzitter

Omstreeks 9.45 u opende de voorzitter, de heer Jozef Van Elsacker, de vergadering met een minuut stilte voor de overleden leden tijdens het afgelopen seizoen.
Hij verwelkomde de aanwezigen in de prachtige accommodatie De Populier te Zandhoven die ter beschikking werd gesteld door de plaatselijke verenigingen.
Hij stelde zijn bestuursploeg voor die het afgelopen seizoen werkzaam was in de afdeling : dhrn Oorts, De Winter en Van de Velde, aanwezig en dhr Fons Bruurs (verontschuldigd).
Hij dankte eveneens dhr Marc Geentjes en Valère Kempeneers, beide ontslag gegeven.
Hij verwees eveneens naar de nakende opruststelling van de scretaris L Wilmsen. In de vervanging dient nog voorzien te worden.
Hij dankt de besturen van de plaatselijke verenigingen, want het zijn zij de die duivensport maken door mooie en grote samenspelen tot stand te brengen. Een goede verstandhouding onder buurmaatschappijen is vaak de goede basis om onderlinge overeenkomsten te bekomen en problemen dienen zoveel mogelijk onderling opgelost te worden.

 

2. Lezing en goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering van 24/11/2012
te Zandhoven.
In punt 2 geeft de secretaris lezing van het verslag van de vorige algemene vergadering dat zonder opmerkingen werd goedgekeurd.

 

3. Jaarverslag van het provinciaal comité – dienstjaar 2012 - 2013
De secretaris geeft lezing van het jaarverslag van het provinciaal comité
In hoofdzaak onthouden we hiervan dat er nog 5.216 liefhebbers aangesloten waren en dat er nog 139 Antwerpse verenigingen actief waren. In totaal werden er 321.562 ringen verkocht in onze provincie.
Van de 18 verrichtte dopingcontroles werd vastgesteld dat deze alle negatief waren.
Op sportief vlak noteerden we 35 liefhebbers die zich in de nationale kampioenschappen klasseren
en behaalde Antwerpen 6 nationale overwinningen.

 

4. Sportief programma 2014

De vluchtkalenders van de midden- en oostenlijn worden overlopen.
Het snelheidsspel start vanaf 15 maart en loopt tot 12 oktober. Hafo begint op 3 mei en eindigt
op 30 augustus.
Op verzoek van de Franse federatie en het luchtvaartwezen dienen bepaalde lossingsplaatsen gemeden te worden o.a. Melun, Marne, Angerville, Pithiviers en Orléans.
In overleg met de betrokken provinciale besturen zijn volgende bestemmingen voor de provincie Antwerpen aangeduid : Provins – Sens en Gien (ipv Orléans).
Er werden nog geen interprovinciale akkoorden afgesloten tussen de provincies Antwerpen – Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Meer dan waarschijnlijk zal Oost-Vlaanderen afzonderlijk gaan lossen. Vlaams-Brabant is wel bereid om nog interprovinciale lossingen met de 2 provincies in te richten. Besprekingen dienaangaande zullen plaatsvinden na de provinciale vergaderingen in de afdelingen.De lossingsuren voor Quiévrain – Noyon – Momignies en Soissons zullen dus later medegedeeld worden.
Voor de oostenlijn werd op verzoek een programma opgemaakt met wedvluchten op zaterdag. Hier is er de keuze uit Momignies en Soissons.
Het akkoord dat met de provincie Limburg werd afgesloten werd stilzwijgend verlengd.
De voorzitter deelt tevens mee dat de problemen (zigeuners) op de lossingsplaats te Quiévrian vanaf 2014 zullen opgelost zijn, gezien de KBDB een lossingsplaats zal huren te Quiévrain en deze zal dan kunnen afgesloten worden zodat ze enkel toegankelijk is voor de vergezellers.
Tevens zal er op de dag van Bourges (2/8/14) terug een wedvlucht uit Jouy-le-Chätel aangevraagd worden.
Gans Antwerpen zal kleine hafo dus op dezelfde plaats lossen (Provins/Sens) maar met een verschil in lossing voor de middenlijn en de oostenlijn. Op 19/7/14 is er slechts één provinciale lossing op Gien (vroeger Orléans) gezien deze provinciaal gespeeld zal worden.

Uit de zaal kwam er een reactie om gans Antwerpen provinciaal te lossen op de kleine hafo.
Voor- en tegenstanders kwamen aan het woord.
Gezien de oostenlijn destijds bepaald werd in overleg met alle Vlaamse afdelingen heeft het comité laten weten er geen sprake kan zijn van aflassing van deze lossingslijn.
De verenigingen die ten oosten liggen dienen dus hun lossing te volgen. Overkoepelende wedstrijden tussen verbonden uit de 2 lossingslijnen zijn dus in principe niet mogelijk.
Tevens wordt een overzicht gegeven van de nationale vluchtkalender.
Enkel op volgende data kunnen er nog (inter)provinciale wedvluchten ingericht worden en worden de lossingsplaatsen die de Brabantse Unie plant gevolgd, nl. 17/5 Vierzon (Derby Hainaut) –
24/5/14 Blois – 26/7/14 Salbris.

Enkele sportieve vooruitzichten voor het seizoen 2014 :
- De verzendingskosten voor de nationale en internationale wedvluchten en het aantal duiven per
mand worden in de algemene vergadering van februari vastgelegd.

- De 6 nationale zones blijven in 2014 behouden. Vanaf 2015 zullen deze waarschijnlijk een
wijziging ondergaan.

- Aan het provinciaal sportreglement werd een toevoeging aangebracht aan art. 15 nl.
"Indien een deelgemeente geen duivenvereniging heeft, vallen de grenzen van de deelgemeente
weg en behoren zij binnen de speelomtrek van de hoofdgemeente. Betwistingen hieromtrent
worden behandeld door de Raad van Bestuur na ruggespraak met de betrokken partijen".

Verder geeft de secretaris nog enkele administratieve toelichtingen, o.a.
- zoveel mogelijk e-mailadressen en GSM nummer opgeven
- herstructurering van de boekhouding waardoor voortaan nog op één rekeningnummer dient
betaald worden wanneer de factuur toekomt.

 

5. Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering van februari 2014.
De verenigingen die voorstellen hebben tot inlassing voor de dagorde van de nationale vergadering van februari 2014 kunnen deze schriftelijk laten geworden aan de afdeling.

Slotwoord
In het slotwoord dankt de voorzitter de aanwezige afgevaardigden voor hun komst naar de vergadering die in een zeer serene sfeer verlopen is.
Het comité geeft zijn rendez-vous op de provinciale kampioenendag die doorgaat op zaterdag
7 december e.k. in het Aldhem Hotel te Grobbendonk.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter