Artikelen

ANTWERPEN

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2014

 

pdf versie

 

Reeksen:

 

Snelheid oude duiven
Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten uit Quiévrain/Momignies, Soissons en Noyon in aanmerking verspeeld in de periode van 3 april tot en met 24 augustus.
7 wevluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in aanmerking.

 

Kleine halve fond oude duiven
Komen in aanmerking, alle wedvluchten verder dan Parijs tot en met Gien
in de periode van 3 mei tot en met 16 augustus
5 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in aanmerking.

 

Grote halve fond oude duiven
Komen in aanmerking, alle wedvluchten vanaf Salbris tot Limoges (niet inbegrepen)
vanaf 17 mei tot en met 9 augustus.
4 wedvluchten met 1e en 2 e getekende (oude en/of jaarse) komen in aanmerking.

 

Fond oude duiven
Komen in aanmerking : alle nationale fond wedvluchten in de periode van 31 mei (Limoges) tot en met
2 augustus (Tulle).
3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen)

 

Marathon kampioenschap
Alle marathonwedvluchten komen in aanmerking (lossing op vrijdag)
2 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen)

 

Snelheid jonge duiven
Komen in aanmerking : alle wedvluchten met jonge duiven in de periode van 17 mei tot en met
7 september.
5 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

 

Halve fond jonge duiven
Komen in aanmerking : alle wedvluchten verder dan Parijs tot en met Gien in de periode van
14 juni tot en met 23 augustus.
3 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

 

Fond jonge duiven
Dit kampioenschap wordt betwist met de 3 wedvluchten met 1e en 2e getekende, te kiezen uit alle nationale en/of provinciale wedvluchten vanaf 19 juli (Salbris) tot en met 6 september (Gueret)

 

Algemeen kampioenschap
De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 8 reeksen wordt algemeen kampioen.
Bij gelijkheid, toepassing van coëfficiëntberekening (tot 3 cijfers na de komma) van de behaalde plaatsen op het aantal prijzen die voorzien zijn in de betreffende reeksen.
Er worden drie algemene kampioenen gehuldigd.

 

KAMPIOENSCHAP 2014 ASDUIVEN : Enkel prijzen per 10-tal komen in aanmerking
Er wordt een asduifkamioenschap ingericht voor elke reeks.
Per reeks worden er 5 liefhebbers geklasseerd waarvan de drie eerste een medaille ontvangen (goud-zilver-brons)
Voor snelheid en kleine hafo komen enkel de weekendvluchten in aanmerking

 

1. Asduif snelheid oude/jaarse duiven
8 uitslagen in de periode van 5/4/14 t.e.m. 24/8/14

 

2. Asduif kleine hafo oude/jaars duiven
5 uitslagen in de periode van 3/5/14 t.e.m. 16/8/14

 

3. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven
4 uitslagen in de periode van 17/5/14 t.e.m. 16/8/14

 

4. Asduif fond oude/jaarse duiven
3 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 

5. Asduif grote fond
2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 

6. Asduif snelheid jonge duiven
6 uitslagen in de periode van 17/5/14 t.e.m. 7/9/14

 

7. Asduif halve fond jonge duiven
4 uitslagen in de periode van 14/6/14 t.e.m. 23/8/14

 

8. Asduif fond jonge duiven
3 uitslagen in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 

Deelnemingsvoorwaarden provinciale kampioenschappen.
- De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers , regelmatig aangesloten bij de KBDB, welke een
lidkaart 2014 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provincie Antwerpen.
- Enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorflokaal en/of verbond komen in aanmerking,
en voor zover de duiven ingekorfd werden in een samenspel waarvan Antwerpse lokalen deel uitmaken.
- Voor de snelheidswedvluchten komen alleen de bondsprijskampen ingericht op zondag(middenlijn)
en zaterdag (oostenlijn) in aanmerking.
- Bij uitgestelde lossingen komen de volgende dagen in aanmerking.

-Voor de grote halve fond, de fond- en de marathonvluchten komen enkel de provinciale
wedstrijduitslagen van Antwerpen in aanmerking.
- Bij uitgestelde lossingen op de fond/marathon komen de volgende dagen in aanmerking
- Enkel de prijzen met 1e en 2e getekende, behaald in dezelfde wedvlucht, komen in aanmerking.
- Voor de kampioenschappen oude duiven komen eveneens de jaarlingen in aanmerking.
- Iedere liefhebber mag mededingen in de 8 reeksen. Echter, per reeks komt er slechts één
weekendwedvlucht in aanmerking, uitgezonderd op de fond en marathon, waar alle wedvluchten tellen.
- Prijskampen (dubbelingen) met late jongen komen niet in aanmerking.

 

Rangschikking
Deze geschiedt door coëfficiëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling der prijzen)

Hoe deelnemen ?
- De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfiche in te vullen en op te zenden. Zijzelf zijn verant-
woordelijk. Deze fiches verschijnen in het Bondsblad (Vlaamse afdelingen) en op de website KBDB.
- Uiterste datum van inzending der deelnemingsfiches : 19 september 2014 (poststempel).
- De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Aan liefhebbers die zich meermaals
klasseren wordt één trofee van gezamenlijke waarde toegekend.

 

Belangrijk
Alle prijskampuitslagen dienen ter staving dienen voorgelegd te worden binnen de gevraagde termijn.

Provinciale Kampioenendag 2014
Deze heeft plaats op zaterdag 6 december 2014 in de zaal D'Artagnan van het Aldhem Hotel te Grobbendonk.

 

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN
Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2012. Liefhebbers die voordien ooit een hoklijst hebben binnengebracht komen niet meer in aanmerking.
Het kampioenschap wordt verspeeld in twee reeksen :
1. Beginnelingen t.e.m. de leeftijd van 30 jaar (geboren na 31.12.1984)
2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1985)

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE DUIVEN, ingericht
tussen 17 mei en 7 september.
De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.
Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle weekendwedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.

 

Hoe deelnemen ?
De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd.
Zij moeten uiterlijk vóór 19 september 2014 (poststempel) toekomen te Halle, gestaafd met de uitslagen.

De deelnemingsformulieren uiterlijk toekomen op
19 september 2014 !!!

Powered by: CDM ICT

Copyright © 2014.