Actueel

 

 

 

 

 

logo    Olympiade 2017 -  27, 28 & 29 januari 2017 – Brussel (Square Brussels Meeting Center)  - promofilm

 

 

 

 

PE Antwerpen - Melun 1-8-15

 


 

PE Limburg - Sourdun 1-8-15 en zitdag dinsdag 7 september 2015

 


 

 

M E D E D E L I N G     K B D B

Het weekend van Bourges II (1 & 2.08.2015) kunnen GEEN halve-fondwedvluchten (verder dan 250 kilometer) worden ingericht.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur.

 


 

 

Verlofregeling PE Antwerpen


 

48ste autovlucht Limburg - filmpje van het vertrek van het convooi   -  prijsverdeling

 


 

Mededeling KBDB 26-6-15 - DOPING


 

DUIDELIJKHEID IVM HET AANTAL DUIVEN PER MAND BIJ BUITENTEMPERATUREN BOVEN DE 25°C
Art. 44
Het maximum aantal duiven dat in de korven mag geplaatst worden, staat vermeld in de instructies voor het vervoer van reisduiven naar de lossingsplaatsen over de weg, die worden goedgekeurd door de bevoegde ministeriële
diensten. Voor de nationale en internationale wedvluchten wordt het toegelaten aantal duiven per mand jaarlijks door het nationaal sportcomité bepaald.
Indien voor de andere wedvluchten de buitentemperaturen hoger liggen dan 25°C, zal het aantal duiven in de manden met 10% dienen te worden verminderd.
Deze vermindering zal altijd worden toegepast indien het KMI op de inkorvingsdag (na de update van de teletekst van 12 uur) 26°C of meer (voor het centrum van het land) voorspelt voor de reisdag(en) en/of lossingsdag.
Indien temperaturen hoger dan 30° worden voorspeld, dient ook de stapelhoogte met 1 laag verminderd te worden.
De korven dienen een binnenhoogte te hebben van tenminste 22,50 cm.


 

Hongarije - definitieve samenstelling sportploeg


 

VERLOFREGELING PE Oost- en West-Vlaanderen

Rekeninghoudend met de verlofperiodes, zullen de burelen in Zwijnaarde en Kortemark gesloten zijn op volgende data :

Voor Zwijnaarde : gesloten op 3/8, 17/8 & 24/8.
Voor Kortemark : gesloten op 30/7, 6/8, 13/8, 15/10 en 22/10. 


Modaliteiten lossingen Quievrain PE Vlaams-Brabant sector 1


Bericht voor de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE Oost-Vlaanderen


Omzendbrief FAVV met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven


 DSC 0109 kl KBDB wedvlucht - MONTLUCON 20-6-2015 

 

  Inkorving : donderdag 18 juni 2015

  Lossing : zaterdag 20 juni 2015  
  Meer info       Aantal duiven (update)       voorlopige uitslagen op basis van de bestatigingen
 


 

Werkwijze doorsturen elektronische koppelingslijsten

Mededeling KBDB

Bricon

Unikon

Tipes


Schorsingen uitgesproken door de Kamer van Eerste Aanleg dd. 28.02.2015:

PESSEMIER Ghislain, Kleine Molenweg 1 – 9400 Voorde – 2 jaar effectieve schorsing vanaf 11.06.2015

VAN MIEGHEM Bart, Zandstraat 14 – 9120 Haasdonk – 2 jaar effectieve schorsing vanaf 11.06.2015

 


 

DSC 0109 klKBDB wedvlucht - GUERET– 13/06/2015 - los 10u
Inkorving : donderdag 11 juni 2015
Lossing : zaterdag 13 juni 2015

Meer info      Aantal duiven      voorlopige uitslagen op basis van de bestatigingen  Coördinaten Dizy-le-Gros : Fond de Lappion  :  49 37 28,0  - 04 00 25,0

Coördinaten Briare : Zone Industriel de la Pinade - Rue du Canton : 47 39 10,0 - 02 44 35,0


 

 

DSC 0109 kl

KBDB wedvlucht - CHATEAUROUX 6-6-15 - los om 10u30
Meer info       Aantal duiven update         Voorlopige uitslagen (nationaal & zonaal)

 

 

 

 


 

 

fci 

 

 

Deelname van Belgische liefhebbers aan de FCI kampioenschappen

 

 

 


Halle, 2 juni 2015 - persconferentie doping
persconferentie -klein 


PE Antwerpen - sponsorvluchten 2015


Persmededeling 28-5-2015 - doping


P E R S M E D E D E L I N G

Liefhebbers die hun duiven zelf wensen op te leren en zelf te lossen in Frankrijk dienen hiervoor bij de KBDB een speciale individuele lossingsvergunning aan te vragen.

Deze vergunning kan slechts worden afgeleverd indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
- UITSLUITEND liefhebbers, woonachtig in België op maximum 10km van de Frans-Belgische grens kunnen deze vergunning bekomen
- De lossingen mogen worden uitgevoerd op een afstand van maximum 20 km vogelvlucht van de Frans-Belgische grens
- Het vervoer gebeurt langs de weg
- Het aantal duiven wordt beperkt tot maximum 50
- De toelating wordt slecht afgeleverd voor het lopende jaar

Liefhebbers die geen individuele lossingsvergunning kunnen voorleggen bij het lossen van hun duiven in Frankrijk zullen door de Franse autoriteiten streng worden bestraft.


Bepaal in welke zone uw hok zich bevindt...     zie het item  'nuttige programma's' onder de menuknop 'Algemeen' of klik hier


Bericht aan alle verenigingen van de PE Limburg - wijziging vluchtkalender 2015.


Officiële erkende lossingsplaatsen in Wallonië (zie 'coördinaten' onder het item 'Vluchten' in de menubalk.Libourne 1-8-15 - nationale kampioenschappen - persmededeling


 

DSC 0109 klMededeling in verband met de lossingsinformatie der duiven

 

U kunt de lossingsinformatie die verschijnt op VIER Teletekst, eveneens volgen op onze website.
U vindt deze informatie terug onder de knop 'Lossingsinformatie (TT)' in het hoofdmenu.
De pagina wordt automatisch hernieuwd (refreshed) om de 100 seconden.
Wij hopen u op deze manier een betere service te kunnen aanbieden.

 

 


 

Vlaams-Brabant. 24/04/2015

Bericht aan de liefhebbers woonachtig aan de provinciegrens met Waals-Brabant.

 


logo kbdb zwart MEDEDELING

 

 Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
 Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
 Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen

 onder het auteursrecht en  andere wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.

 

 


Aanmelden van verdwaalde duiven:

We willen een oproep doen aan alle liefhebbers om verdwaalde duiven zeker aan te melden aan hun eigenaars of om zelf de liefhebber op te zoeken en te contacteren.
U kan dit via de knoppen 'Aanmelden" en 'Opzoeken' in het menu op deze website


Persmededeling - Nieuwe zones 2015 voor de grote halve-fond en fondwedvluchten.

Het klassement per zone blijft behouden voor de nationale wedvluchten grote halve-fond en fond. Opgelet: nieuwe zones voor 2015.

 

Grote Halve-fond

Zone A1 eindigt bij 51.21.03,2/03.16.51,8

Zone A2 begint bij 51.21.03,2/03.16.51,8 eindigt bij 51.14.05,3/03.59.20,2

Zone B1 begint bij 51.14.05,3/03.59.20,2 eindigt bij 51.24.29,2/04.54.38,5

Zone B2 begint bij 51.24.29,2/04.54.38,5 eindigt bij 51.12.26,1/05.37.17,3

Zone C1 begint bij 51.12.26,1/05.37.17,3 eindigt bij 50.43.42,7/06.02.40,4

Zone C2 begint bij 50.43.42,7/06.02.40,4

Fond

Zone A eindigt bij 51.14.05,3/03.59.20,2

Zone B begint bij 51.14.05,3/03.59.20,2 eindigt bij 51.12.26,1/05.37.17,3

Zone C begint bij 51.12.26,1/05.37.17,3

Het startpunt voor zowel de grote halve-fondzones als voor de fondzones is Limoges met de coördinaten 45.31.09,0/01.12.19,0

 

De voorzitter van het NSC,

Dirk SCHREEL.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

 

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Eetmaal Olympische Kampioenen – 19.03.2015 (19uur) in de feestzaal "De Witte Duif"

Dhr Stefaan VAN BOCKSTAELE, de nationale voorzitter, samen met de heren Istvan BARDOS en Leo MACKAAY, respectievelijke voorzitters van de Sport- en Standaardcommissie van de Internationale Duivenliefhebbersbond, hebben op 19.03.2015 aan onze SPORT- en STANDAARDkampioenen hun diploma en medaille overhandigd voor hun deelname aan de Olympiade te Budapest.

Het werd een gezellige bedoening en bij een hapje en een drankje werden de sportieve prestaties van het afgelopen jaar overlopen en tevens werd ook al hoopvol uitgekeken naar het sportief seizoen 2015.

Nogmaals van harte proficiat aan AL onze olympische kampioenen.

Foto's 


PE West-Vlaanderen  : Criteria kampioenschappen jeugdclub


Bericht aan de verenigingen

Art. 43 van het nationaal sportreglement
Het document dat de verenigingen vrijstelt van de verantwoordelijkheden voorzien bij art. 43 van het NSR vindt u onder de rubriek "ALGEMEEN" – "FORMULIEREN en DOCUMENTEN"
 


Algemene vergadering 25-2-15 - Beslissingen              Power Point  update          Criteria kampioenschappen 2015


Nationale Dagen 2015 - 22 & 23 januari 2016 - Brussels square


Wereldkampioenschap 2016 - 15 augustus 2016 te Nevele


Effectieve schorsingen voor onbepaalde duur uitgesproken door de Nationale raad van beheer en bestuur in toepassing van artikel 105 van het nationaal sportreglement.

De Heer DEMEESTER Wilfried, Bredestraat 148, 9920 Lovendegem
De Heer VAN HOOREBEKE Guy, Kort-Eindeken 71, 9920 Lovendegem

 

 

Opheffing van schorsing vanaf 24-4-15 voor :

De Heer DE RIDDER Yannick, Stationsstraat 110, 1770 Liedekerke

De Heer VAN DEN BRANDE Bruno, Kastanjelaan 34, 1770 Liedekerke


Ringenbeheer van de vereniging via Club login in het menu.

Om de werking te optimaliseren hebben wij een externe pagina (niet meer geïntegreerd binnen de KBDBsite)  laten openen wanneer u de knop 'Club login' gebruikt.
Een nieuw venster wordt aldus geopend.

Update handleiding 8-1-15


NATIONALE DAGEN 2014


SFEERBEELDEN VRIJDAG 14-11-14

SFEERBEELDEN  ZATERDAG 15-11-14


PERSBERICHT KBDB -  PANZA 10-11-14 


 

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet, op om het even welke site, een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Het niet naleven van dit reglement zal leiden tot de toepassing van artikel 105 van het Nationaal Sportreglement.
De documenten kan u downloaden onder het item 'Algemeen' in het menu en vervolgens 'Formulieren en documenten'


Gezocht !  Oude sportfilmpjes


Persbericht KBDB


Nationale kampioenschappen KBDB 2014 - Definitieve uitslag 


Interprovinciaal akkoord lossingen 2015 (Oost-Vlaanderen+Antwerpen+Vlaams-Brabant)


 

 Beslissingen nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB:

- Panza Roberto, rue des trois Rois 246 4430 An – schorsing van 36 maanden vanaf 4/10/2014

De heer Panza heeft tegen deze beslissing een burgerlijke procedure opgestart voor de kortgeding rechter te Brussel op 16/10/2014.
De rechter in kortgeding heeft op 16/10/2014 beslist dat de vordering van de heer Panza ontvankelijk is doch ONGEGROND.

Bijgevolg blijft de schorsing van 36 maanden uitgesproken door de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB van toepassing.

- Vervloesem René & Patrick, Oude Keerbergsebaan 5 2820 Rijmenam - schorsing van 36 maanden vanaf 18/10/2014.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.

Na ontvangst van deze documenten zal de KBDB een factuur zenden voor het betalen van de 3%. Gelieve de communicatie op deze factuur te vermelden bij betaling.
Volledigheidshalve geven we hierbij het rekeningnummer van de KBDB waarop deze betalingen dienen te gebeuren : 
BE78 7440 3641 3486  (BIC: KREDBEBB)    (= enkel voor verkopingen)


Voor alle andere betalingen bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing : 
BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )

 


 

RECHTZETTING NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN 2013

Ingevolge het vonnis van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd.7.08.2014, in de zaak Vanoppen-Luyten t/KBDB, werd de KBDB het bevel opgelegd om een gecorrigeerde uitslag van het nationaal kampioenschap as-duif kleine halve-fond jaarlingen 2013 te publiceren op de website van de KBDB en in het Bondsblad.
Hierna vindt u, ingevolge de uitspraak van de hierboven vermelde burgerlijke Rechtbank, de gecorrigeerde uitslag van dit nationaal kampioenschap as-duif kleine halve-fond jaarlingen 2013:
1. SAUVAGE-DURAN – Bornival 0,9303 (*)
2. HERBOTS Jo & Raf – Halle-Booienhoven 1,1911
3. NUYTS – STEURS – Geel 1,3753
4. VANOPPEN-LUYTEN – Herk-de-Stad 1,4517
5. BRUGMANS Sabrina – Halen 1,7006
6. THIBAUT-BOONS – Sombreffe 1,7776
7. HERBOTS Jo & Raf – Halle-Booienhoven 2,0523
8. VAN DYCK Dirk – Zandhoven 2,5103
9. AGEMAN Alois – Gierle 2,5701
10. RONDAGS Gert – Grote Spouwen 2,8124
11. VERBEKE André – Waasmunster 2,8577
12. BUVENS Roger – Loksbergen 3,0049
13. SAMSON-BOYE – Mechelen 3,5914
14. LUYTEN William – Herselt 3,7791
15. VAN AEL Peter – Zoersel 3,8620
(*) Onder voorbehoud van het resultaat van de lopende juridische procedure

 


PERSMEDEDELING


Samenwerkingsovereenkomst tussen de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) en Bingoal om wedden op Belgische duiven op de wereldkaart te zetten.

Na een bewogen start en na bemiddeling door de Belgische kansspelcommissie hebben de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) en wedkantoor Bingoal beslist om de handen in elkaar te slaan om het wedden op duiven duurzaam te ontwikkelen en om te evolueren naar een aantrekkelijk en uniek Belgisch exportproduct.

Steun voor de duivensport

Er is afgesproken dat 3% van de inzetten van de weddenschappen zal terugvloeien naar de duivensport. Deze gelden zullen gebruikt worden voor de financiering van IT infrastructuur, die nodig is om raceresultaten in real time te registreren en om alle controles te optimaliseren.

Exportproduct, naast bier en chocolade.

Belgische duiven en duivenraces, zijn wereldwijd erkend als absolute top, vooral in Azië. Dit is te danken aan inzet en passie van de Belgische duivenmelkers. Hierdoor ontstaat de opportuniteit om weddenschappen op Belgische duivenraces internationaal aan te bieden, in samenwerking met buitenlandse wedkantoren. Net als bij Euro Millions ontstaat er dan ook een grotere gemeenschappelijke "speelpot" waardoor er grotere winstmogelijkheden voor de wedders op duiven mogelijk worden. Als schoolvoorbeeld is er de Franse PMU die de paardenraces uit Frankrijk dagelijks op de wereldkaart plaatst.

Michael CORNELIS
Bingoal
0489926863

Stefaan VAN BOCKSTAELE
Nationaal voorzitter KBDB


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Persbericht KBDB - reorganisatie


DUIFAFSTANDEN

Coordinatenbureau Dornez
Landmeter-expert lan 040681
We meten afstanden op in gans Belgie , systeem DGPS
Beneluxlaan 79 

8700 Tielt 051/402123 0475/622456 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Verplichte inenting paramyxovirose


Voor al de nieuwe geo-coördinaten

Nationaal Bureau voor Coördinaten en afstanden
Stelsel WGS 84-coördinaten opgemeten met 3D DGPS
GSM 0476.203461 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nazichten en berekeningen


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning                                                                           


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur


Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Nieuw promotiemateriaal

Polo wit of blauw =  € 15,00

T-shirt wit of blauw = € 8,00

+ eventuele verzendingskosten

Maten : M – L – XL – XXL

 

Ook nieuwe USB-sticks (4GB).  Prijs € 7,00.  


 

 

Werkwijze voor de verenigingen inzake het doorsturen van elektronische koppelingslijsten


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


 

 

 

 

Back to top